Nytt forskningsnätverk

Nyligen blev jag inviterad att ingå ett nystartat internationellt nätverk rörande forskning om "onscenity". Det tog ett tag att förstå det konstruerade ordet som alltså handlar om forskning om synliggörandet av sexualiteten i olika kulturella former och i vardagslivet. Alltså, "sexualiteten på scen", typ... Mer specifikt handlar det då om forskning rörande den lättillgängliga pornografin, unga människors uppväxande i det sk sexualiserade (ofta även nämnt som det pornofierade) samhället och normaliseringen av sexuella bilder och uttryck i mode, media och kultur och användandet av internet och andra digitala kommunikationsmedier i sexuella syften.

Med andra ord rör nätverket den forskning som professor Sven-Axel Månsson och jag tidigare gjort i ett nordiskt projekt, som bland annat publicerats i böckerna Generation P? Youth, Gender and Pornography 2007 och Sex överallt, typ 2006. Ibland har vi känt oss otåliga och tyckt att dessa studier uppmärksammas först nu. Kanske var vi tidigt ute....  I vilket fall, ämnet rör både föräldrar som oroar sig för vad deras ungdomar gör på nätet och för att de ska råka illa ut, och dem som undrar om deras partners är otrogna på nätet eller tittar på porr samt yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt med de mer mörkare sidorna av nätet som sexmissbruk, grooming, barnpornografi m.m.

Men faktum är att vår svenska studie trots allt visar att de flesta ungdomar använder sig av ett antal strategier för att inte råka illa ut och inte få sin självkänsla försvagad (i alltför stor utsträckning). Det hindrar dock inte många från att vara kritiska både mot vuxenvärlden som helhet (som de menar har ansvaret för den utveckling som skett) och mot pornografi i synnerhet. Men det å andra sida hindrar heller inte ungdomar från att konsumera porr, om än i olika utsträckning och i olika perioder. Verkligheten låter som vanligt sig sällan fångas i några enkla fraser. Och går det överhuvudtaget att prata om ungdomar som grupp - består inte de, precis som alla andra, av en samling individer av olika kön, med skilda bakgrunder, resurser etc.? Kanske är det så forskningen borde framskrida - att ta fram variationerna, det heterogena och det specifika istället för att klumpa ihop och generalisera?

Fast hur ska man då kunna teoretisera kring sina resultat och dessutom sprida dem till media - ibland som motbild till de grova förenklingar som vissa gånger målas upp både av Internet som ett mörkt hot och om ungdomars demoralisering? Ja, ja.... nu blev det svårt. Jag får återgå till insamlandet av data i en annan studie nu....
Malmö - ett center för sexualitet, sexologi och sexuell hälsa

Det verkar alltmer som att Malmö profilerar sig som ett nationellt center för frågor rörande sexualitet, sexologi och sexuell hälsa. I oktober är det ånyo dags för ett spännande arrangemang i samarbete mellan Malmö högskola och RFSU! Mellan den 19 och 21 oktober är det Sexdagarna med föreläsningar om bland annat sexualundervisning i skolan, att snacka sex på jobbet och om köp och försäljning av sexuella tjänster.

Passa på att lyssna och diskutera med folkhälsovetare, doktorander, lärare, socialrådgivare med flera!

Att blogga om forskning, aktualiteter och undervisning är förresten ett tema i Sara Kjellbergs avhandling Forskarbloggar. Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. Den ska jag med spänning läsa då jag vet sedan tidigare att hon bland annat ser bloggar som sociotekniska system som alltfler forskare använder sig av. Men vad beror det då på, undrar jag, varför inte fler forskare använder sig av bloggen som en del i den vetenskapliga kommunikationen?

Solen skiner, höstlöven lyser rödgula; jag mår bättre och ska snart intervjua ytterligare en yrkesverksam sexologi i min professionsstudie. Vilken bakgrund har de som arbetar professionellt med sexologi? Vilka patienter, grupper möter de? Vilka arbetsmodeller och teorier används? Det är många frågor som så småningom ska få (många) svar. Spännande!Livskvalité

Vad är livskvalité egentligen? Är det att ha hälsan? Är det att känna harmoni (vilket man förstås kan göra även om man är sjuk)? Är det att ha god ekonomi och fin bostad? Eller är det en fråga som får olika svar, beroende på vilken dag det är - även om man frågar samma person? Eller beror det till och med på vem och hur man frågar?

Min kollega, från forskarstudierna i Göteborg, Magnus Tideman, numera professor vid Högskolan i Halmstad, har gjort ännu en uppföljning av levnadsvillkoren bland unga i särskolan och vuxna som har LSS-omsorger. Han jämför med undersökningen som gjordes på 1990-talet och konstaterar att då uppgav 30 % av barnen att de hade det mycket bra och den siffran har idag ökat till 45 %. Bland de vuxna så har det istället blivit en försämring. Det är fler som tycker att det har det dåligt (man frågar bland annat om arbete, ekonomi, bostad, hälsa, social samvaro) än för tjugo år sedan. 

Vad beror då dessa förbättringar respektive försämringar på? Har samhällsomsorgerna för barn blivit bättre, men inte för vuxna? De vuxna tillhör ju dessutom samma generation som inte tyckte de hade det så bra som barn heller. Eller handlar det om bemötande, valmöjligheter och känsla av sammanhang? Självklart är det komplexa frågor att studera och för den som är mer intresserad så kan rapporten laddas på via Libris.

Just nu är jag själv sjuk och har fått ställa in både föreläsning och konferens, vilket inte känns bra och min livskvalité sjunker drastigt. Men kanske andra värden framträder istället? Tacksamhet för allt som trots allt är bra och som man bör ta vara på och inte ta för givet. Alla dessa klicheér som plötsligt blir mer än ord...

Musik gör mig på gott humör i alla fall (fanns den frågan i formuläret?)! Ännu roligare förstås att höra sonens band live i radio! , ,

Föregångarna

Läste i Universitetsläraren nr 14/2010 med intresse om nya boken "Föregångarna" och beställer den direkt.  Elva kvinnor berättar om sina vägar till en professur. De tillhör alla den första generationen som började forska om kvinnors historia, organsisering, arbete, livsvillkor, hälsa, kroppar, yrkesliv etc. Förutom att boken innehåller livsberättelser, så är det också en bit samhällshistoria och forskarepok som beskrivs.

Men det är ingen enhetlig bild som framträder, enligt redaktörerna Christina Florin och Kirsti Niskanen. Vägarna till och i karriären visade sig variera stort; hälften uppger exempelvis att de upplevt motstånd på sin väg mot professuren. Den andra halvan beskriver antingen vägen på ett mer positivt sätt eller säger rakt ut att de valt att inte komma ihåg oförätter utan istället gått vidare.

Idag är 18 % av professorerna i Sverige kvinnor. Akademin ändrar man inte på i första taget, fortsätter redaktörerna. Sega strukturer sitter i väggarna och männen har 800 års försprång vid universiteterna....., ,

Kääärlek!

I dagarna utkommer en ny bok i redaktion av Siv Widerberg, känd barnboksförfattare - Käärlek. 61 texter i kärlekens tecken.  I den finns förutom bidrag från barn, ungdomar och andra författare utdrag ur två av mina böcker om Emma, som ges ut på Argument förlag. Hoppas det inspirerar ännu fler till mer läsning!

"Käärlek" ges ut på En bok för alla, vilka månar om att ge ut kvalitetsböcker till lågt pris.  Säkert är det många som har sett dessa böcker på skolor runtom i landet och kanske själv läst en och annan titel! Att böcker inte ska vara givna en liten priviligerad grupp gillar jag. Det är ju också en anledning till att jag själv, förutom facklitteratur, skriver just lättlästa barn- och ungdomsböcker för dem som kanske annars inte har så lätt att läsa av olika skäl.

I övrigt har väl ingen missat att det snart är dags för årets bokmässa i Göteborg! Som vanligt blir det säkert en spännande blandning av nya böcker, möten med kända och okända författare och förläggare och en känsla av utmattning....  I år har jag "bara" mingel hos Liber, där vi ska fira nya läroboken Sexologi och middag med Argument inplanerat på den korta tid jag har möjlighet att vara med.

Men innan dess är det helg - skånehimlen har blå fläckar och det verkar som att vinden har lagt sig lite i Slottsparken utanför. Snart dags för ledighet, besök av äldsta dottern och gåbortmiddag med vänner. Också kul!
, , ,

Vad är en profession?

Hur man definierar, beskriver och avgränsar en profession är en av de saker som jag nu läser in mig på teoretiskt utifrån mitt nya forskningsprojekt om professionaliseringen av sexologer.

Thomas Brante, som är professor vid Lunds universitet, menar bland annat att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Numera är det ungefär 15-20% av arbetskraften som kan räknas till denna grupp och den ökar hela tiden. Nya professioner tillkommer genom processer som ofta handlar om samverkande faktorer - samhälleliga behov och yrkesgruppers behov.

Jag planerar nu intervjuer av yrkesverksamma sexologer för att bland annat höra hur de själva beskriver sitt arbetssätt och sin arbetssituation. Inom kort kommer ett informationsbrev att skickas ut samt läggas på aktuella hemsidor för att finna informanter. Projektet omfattas av Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskningsstudiers utförande.  

Om du som läser detta själv arbetar professionellt som sexolog är du mycket välkommen att kontakta mig - gärna per e-post!

I början av nya forskningsprojekt så blandas inspirationen med mängder av frågor rörande genomförande, insamlande av material, val av teorier etc. Därför kan det inledningsvis också kännas rörigt på gränsen till frustrarande. Saker och ting tar längre tid än man trott, en del måste ändras, nya strategier läggas upp. Ja, det kan verkligen kännas som Winnerbäck sjunger - "Jag får liksom ingen ordning på mitt liv". Men det är väl det som också är bra och öppnar upp för nya möjligheter och nya resultat - så småningom!


 

Rätt till sexuell hälsa?

Ett av mina nya forskningsprojekt heter Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Som bekant blev sexualkunskap obligatorisk i svenska skolan redan 1955, men fortfarande tycks den bristfällig i Gymnasiesärskolan och dessa elever har också sämre kunskaper om kroppen, sexualitet och relationer än andra.

De senaste dagarna har det varit artiklar i City Malmö/LUnd utifrån RFSU:s senaste rapport "Dundermycket sexualundervisning". Den visar att sexualkunskapen i svenska skolan är på tok för dålig, vilket förstås är oroande om särskolans undervisning är ännu sämre! Hur den fungerar beror ofta på en eldsjäl på skolan - någon som är särskilt engagerad i sex- och samlevnadsfrågor. RFSU föreslår bland annat att sexualundervisningen ska vara innehålla värderingsövningar, rollspel och mindre katederundervisning.

En förklaring till att gymnasiesärskolans undervisning är bristfällig handlar om att de nationella målen inte är anpassade utifrån varierande utvecklings-, mognads- och intellektuella nivåer. I böckerna Sexualitet och Integritet samt Hur gör man? har jag utvecklat modellen ASS - anpassd sex - och samlevnadsundervisning för unga med intellektuell funktionsnedsättning Det är bland annat denna modell jag ska granska och utveckla utifrån intervjuer med elever vid Gymnasiesärskolan i mitt nya forskningsprojekt.

Det är också viktigt att sätta in forskning om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualiet i en kontext och här kommer bland annat Sven-Axel Månsson och min tidigare forskning om unga och pornografi till hjälp. Extra roligt är det att den nu har uppmärksammat i tidskriften Contemporary Sexuality!

Kul är det även att min son och hans band Marissa Burns Trey var i morgonradio igår - ännu roligare att de överhuvudtaget kom upp för en spelning för den tiden. Det är ju inte precis rockmusikers vanliga tid på dygnet för ös! Nu var det en akustisk spelning, som är riktigt fin att lyssna på även om de oftast låter mycket mer!Alla dessa dagar som kom och gick...

Ibland är det som att tiden bara rusar iväg. Man har ett - oftast många - uppdrag som tar ens uppmärksamhet och fokus är en deadline eller ett konferensdatum. Plötsligt är dagen inne och all kraft läggs just där och då. Sen är det över. Lättnad blandas med tomhetskänsla. Förhoppningsvis känner man sig ändå nöjd efteråt; man har gjort sitt bästa. Vid andra tillfällen upptäcker man vad man borde gjort, skrivit eller förberett sig på när det är försent... Denna dag, denna deadline är redan över, så det blir en lärdom till nästa tillfälle. 

En liten andhämtning, så dags för nästa dag, nästa datum. Och det är det som är forskarlivet! Ständiga strävanden, utmaningarar och möten. Stimulerande men också krävande då saker och ting sällan kan gå på rutin, även om man skaffar sig alltmer erfarenhet från akademins värld.

Så nu är firandet av Världsdagen för sexuell hälsa i Malmö över av detta första pionjärarrangemang, som ska återkomma årligen. Mycket gick över förväntan, annat är sånt som vi får förbättra till nästa år.  Men mest syntes glada ansikten - i alla fall hos arrangörerna Jack Lukkerz från RFSU Malmö och ergo -  som ni nedan! Stort tack till medverkande föredragshållare, bokbordspresentatörer , åhörare och ungdomar på stan!

Dan före dan...

Så här dan före Världsdagen för sexuell hälsa är det mycket som ska förberedas! Nu har vi kollat teknik och säkerhet inför att ha högskolan öppet en lördag. I dagens Metro är det en annons med rubriken:

"Glädjefylld sexualitet och sexuell hälsa"
Malmö högskola deltar i firandet av World Sexual Health Day med öppna föreläsningar och diskussioner, bland annat om synliga och osynliga män som säljer sex till män, kvinnlig omskärelse och sexuell hälsa i den svenska skolan.
Lördag den 4 september kl 10.00-14.30
Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Och i dagens City Malmö/Lund är det en kort artikel med rubriken "Imorgon firas sexdagen". Nåja, det lutade ju åt rätt håll i alla fall, även om texten blev lite väl oprecis för min smak. Jag berättar bland annat i artikeln om att syftet med dagen är att belysa sexuell hälsa som en viktig del i allmänhälsa och att World Asssociation for Sexual Health strävar efter att påverka allmänheten genom att uppmärksamma temat.

En annan rolig sak som hände idag var att min kollega professor Sven-Axel Månsson och jag är på förstasidan i den välrenommerade amerikanska tidskriften Contemporary Sexuality. Vol 44, No 9, 2010.  Underlag är vår artikel om unga och pornografi i tidskriften Journal for Sex Research och består av en intervju med Sven-Axel. Rubriken är Teens, porn and the digital age.

Så, även om World Sexual Health Day också firas med  dans i vissa länder i morgon, så blir dagen i Malmö mer fylld av mentala aktiviteter i år. Men det hindrar ju inte från att lyssna på Lykke Li och se på hennes dans!
 , , ,

Bara några dagar kvar...

Så är jag på plats på min nya arbetsplats Centrum för professionsstudier (CPS), där jag ska forska om professionaliseringen av sexologer. Studien tar sin avstamp i den pågående processen av akademiseringen av ämnet sexologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. Avsikten är att närmare undersöka relationer mellan professionsutbildning i sexologi och den professionella sexologiska yrkespraktiken.

Den 30 september - 1 oktober inbjuder Svenska nätverket för professionsforskning till konferens i Göteborg och då är det tänkt att vi ska presentera och diskutera våra olika forskningsprojekt. Ska bli spännande att komma in i ett delvis helt nytt sammanhang och ta ett steg tillbaka och studera den verksamhet som jag varit så tätt involverad i tidigare.

Sen är det förstås full rulle inför WAS firande av världsdagen för sexuell hälsa på lördag den 4 september! Runtom i världen pågår för fullt förberedelser och kartan över länder som är involverade blir allt mer blå (=deltagande)!Dokumentationer över alla aktiviteter - samtal, föredrag, danser, gruppdiskussioner, paneldebatter - kommer sedan att läggas ut på WAS hemsida. Det är verkligen spännande att få möjlighet att medverka i detta pionjärprojekt. Alla är välkomna till firandet i Malmö som startar i aulan på Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola kl 10 med spännande föredrag under dagen och avslutas med samtal på stan mellan elever vid Humprehyskolan och allmänheten. Ingen föranmälan krävs och allt är gratis!

Så, låt än en gång Timbuktu och Simone ropa ut - "vi drar till Malmö!" Varmt välkomna!World Sexual Health Day 4 september

Dagen före midsommarafton känns kanske september långt bort, men det är också något att se fram emot efter en förhoppningsvis skön sommarledighet! Då inträffar nämligen World Sexual Health Day för första gången, vars syfte är att vara ett internationellt firande av sexuella rättigheter och sexuell hälsa. Det är World Association for Sexual Health som är arrangör, och så många länder som möjligt är tänkt att medverka.

Som styrelsemedlem i WAS så ska jag i år vara koordinator för arrangemanget via Malmö högskola i samarbete med RFSU/RFSL. Boka därför redan nu lördagen den 4 september för en dag med spännande och intressanta föredrag rörande bland anant sexualitet och ungdomar, cancer och sexualitet, kvinnlig omskärelse, män som säljer sex till män och få aktuell information om forskning och undervisning i sexologi vid Malmö högskola. Detaljerat program kommer senare!

Men nu är det dags för långledighet för undertecknads del och vilket inte är helt arbetsfritt då en stor del av sommaren säkert kommer att gå till att få ordning i vår nya stora våning i centrala Malmö. Efter 24 år har vi nu lämnat Varberg och villägandet för att i stället satsa på närhet till jobb (nåja, för en av oss åtminstone) och till det praktiska liv som ett cityboende innebär! Plus närhet till ljuvliga parker och hav!

Så, när Teddybears sjunger så skulle det väl egentligen var Get mama a flat;-) Ser förresten fram emot deras liveuppträdande här på Folkets Park den 16 juli!

Skön sommar!Vårens highlights

Dags att summera våren nu när terminen närmar sig sitt slut och sommarledighet hägrar! Bäst och sämst? Roligast och jobbigast? Bäst är nog att fokusera vårens highlights!

I början av året var det nystart för pionjärprojektet om sexuellt risktagande bland unga som är intagna på statens ungdomshem. Doktorand Malin LIndroth började då sin SiS-Sex-Tour 2010 ;-) och är fortfarande på vägarna i full fart med att samla in enkätsvar. Studien fortsätter med intervjuer av de unga till hösten.

Det här var också sista terminen för den första kullen masterstudenter i sexologi. För min del blev det kursansvar för tre kurser, vilket kanske var lite för mycket... Men det var också kul att följa dom "to the bitter end!";-) Professor Sven-Axel Månsson och jag firade förra veckan på restaurang med ett nöjt men kanske lite utmattat gäng efter uppsatsoppositionerna.

På en av kurserna ingick en konferens med undertecknad och fotograf Elisabeth Ohlson Wallin på temat Funktionshinder och Sexualitet. Så här glada var vi efteråt tillsammans med arrangören Region Skånes representant Hans Knutagård!
Efter mycket slit var även manuset för tredje upplagan Sexologi klar! Medredaktör P.O. LUndberg och jag hade slitit hårt under lång tid, men också haft mycket roligt och trevligt under arbetet med 54 författares bidrag till den tvärvetenskapliga antologin. Även han och jag ska fira så småningom på Riksstämman i Göteborg!

Precis så här i början av sommaren så startar jag ytterligare två forskningsprojekt, och flyttar dessutom till Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola. Skönt med eget rum efter trångbodda år på Fakulteten för Hälsa och samhälle, men jag kommer sakna den vardagliga kontakten med mina kollegor där även om mina nya verkar toppen! Så därför har jag bokat in luncher och seminarier på HS redan nu, för att kunna få det bästa av två världar!:-)

Och på det personliga planet är det jättekul att min sons band Marissa Burns Trey har fått en spelning på Hultsfredsfestivalen bland annat. Så snart har vi mycket spännande att se fram emot i sommar!Bloggande forskare

Snart är en avhandling klar som handlar om  bloggande forskare. Det är Sara Kjellberg som undersökt om och vad i så fall som forskarna använder sina bloggar till. Även om bloggfenomenet bredd ut sig kollossalt under de senare åren, så är det fortfarande relativt ovanligt med akademiska bloggar. Men andelen ökar hela tiden och Sara är övertygad om att fenomenet är här för att stanna.

Vilka är det då som bloggar? I Universitetsläraren 09/10 berättar Sara att det är alla sorters forskare, både doktorander och professorer, och inom alla discipliner; samhällsvetenskap, humaniora, naturkunskap, teknik och medicin. LIkaså är det alla åldrar.

Internationellt sett finns stora bloggportaler, t ex Scienceblog.com, som samlar bloggande forskare, men än så länge finns det inte i Sverige. Här får man istället själv hitta fram till exempelvis mina kollegor Mariah Larssons och Björn Johnssons bloggar.

Och varför bloggar man? De forskare som Sara intervjuat berättar att de tycker att bloggen gör det lätt att sprida inof och kunskap, samtidigt som man kan uttrycka sina åsikter. Man kan skriva på ett mer lättillgängligt sätt än i de traditionella vetenskapliga skrifterna och därför även känna sig lite friare när man går utanför de strikta akademiska strukturerna. Sist men inte minst så är bloggandet ett sätt att få kontakt med andra, både inom och utanför akademin.

För min del kan jag inte annat än hålla med. Bloggen är ett kul sätt att både samla en kunskapsbank med info på ett populärvetenskapligt sätt, men även att ge forskningen  ett ansikte och en "personlig touch". Jag tycker det är viktigt att sprida den glädje och lust som det innebär att ta reda på nya saker, att ha privilegiet att reflektera och formulera sig i skrift och få feedback på det från andra. Kanske kan den lusten även entusiasmera andra till att söka sig till forskningen?

Den här låten tillägnar jag nu min doktorand Malin som är ute på vägarna igen, på jakt efter datamaterial som kan användas till nya kunskaper om sexuellt risktagande bland ungdomar som är tvångsomhändertagna.
Vad stod det ??

Det finns mycket att läsa i dessa tider. När häggen blommar som mest, syrenerna nästan slår ut och man bara känner hur vårkänslor av glädje och kli i ögonen är som mest och bäst... Det är då en docent jobbar som mest. Observera att det bara är ett konstaterande, inget inslag av bitterhet i uttalandet. För snart stundar ändå ledighet och sommar. För min del första sommaren i Skåne, vilket ska bli både spännande och härligt - och med ett sting av saknad till Varberg!

Förutom alla ni masterstudenter i sexologi som undrar över betyg och bedömningar, så är det många som mejlat angående brevet till påven - vad skrev ni i styrelsen för WAS egentligen? Det är undertecknat vår president i WAS och Portugals ordförande i sexologiföreningen, eftersom det var där årets EFS-konferens hölls när påvens besök var i antågande.

Här kommer då äntligen svaret - inte betygen, för det får ni som känner er träffade leta upp som småningom där ni vet att de ska hittas - men väl brevet till påven!


Porto, Portugal  May 11th, 2010

STATEMENT OF THE WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH ON THE OCCASION OF THE POPE’S VISIT TO PORTUGAL

The World Association for Sexual Health (WAS) works to promote and defend Sexual Rights as an essential component of Universal Human Rights. These include the right to be free from sexual violence and coercion regardless of the individual‘s age, gender, ethnicity, sexual orientation or other personal characteristics.

The phenomenon of sexual abuse is a scourge that affects children of all ethnicities and social backgrounds. The vast majority of abused children are victims of family members or people in positions of power and trust, such as educators and clergy.

In recognition of the important role that the Catholic Church has played throughout its history the WAS is expressing its position on the current debate.

The exposure of sexual abuse within the institution of the Catholic Church and the attitude of the Catholic hierarchy to systematically hide and protect the abusers is reprehensible and violates the sexual rights of children and young people. The deleterious consequences of sexual abuse may last a lifetime.

Many statements recently made on behalf of the Catholic Church are based on false premises.  For example those that link pedophilia with homosexuality.

WAS encourages the use of scientific evidence as the basis for any public statement and policy regarding sexuality.

WAS welcomes the Catholic Church’s formal declaration that sexual abuse by clergy should be denounced. However, WAS recommends that the Church offers full reparation through appropriate procedures to protect the vulnerable and to provide effective treatment for aggressors.

In addition WAS urges governments, institutions and professionals to commit themselves to break the silence about a crime that affects millions

The professional expertise of representatives and members of the World Association for Sexual Health remains available to provide advice, support and services to assist in creating positive social changes.

CONTACT:

Rosemary Coates, Ph D. President WAS. +61401103008. R.coates@curtin.edu.au

Pedro Nobre, PhD. President of Portuguese Society of Clinical Sexology, pnobre5@gmail.comPost Conference Syndrome

Väl hemma efter från EFS i Porto känns symptomen på PCS igen. De kan se lite olika ut, men oftast yttrar de sig genom trötthet, förnöjsamhet, tomhet eller en känsla av saknad och längtan till nästa konferens.

I Portugal tittade många på docent Lars-Gösta Dahlöf och konstaterade att hans stora och ansvarsfyllda uppdrag som värd för förra årets världskonferens i Göteborg nu är över! Visst var hans lyckliga och nöjda leende i Porto tydliga symptom på PCS !;-)

Faktum är att det kan räcka med genomförandet av en muntlig presentation på engelska i internationella forskarsammanhang eller medverkan i en kommittee eller styrelse med medlemmar från hela världen. Efter kommer den välbekanta känslan av PCS.

Ett sätt att bota PCS är att så fort som möjligt sikta in sig på nästa konferens, där nya utmaningar kan antas och där nya möten kan skapa ännu fler spännande forskningssammanhang! Genast bokar jag in världskonferensen WAS i Glasgow nästa år i min kalender och konstaterar att jag troligen åker dit två gången, då även No Mind Left Behind har sin stora konferens där jag är inbjuden som keynote speaker.

Men innan dess ska jag pusta ut, ta ledigt idag och imorgon, tvätta och städa och förhoppningsvis pyssla i trädgården när/om regnet upphör.  Det är tag till nästa resa - förutom nästa veckas vanliga skånetripp - och som tur är har jag mer än sju sekunder på mig för det är skönt att vara hemma nu.
Porto, påven och portvin

På tisdagen lyssnade jag på ett spännande seminarium på EFS-konferensen om sexuella rättigheter som Rosemary Coates, WAS ordförande, inledde och som beskrev hur dessa hör tätt ihop med mänskliga rättigheter. Så är också WHO en viktig samarbetspartner i arbetet med WAS.

Sen blev det äntligen lite uppehåll med regnandet och  Lars-Gösta Dahlöf, docent vid Göteborgs universitet och bland annat nominerad till Kunskapspriset för sina insatser i sexologi, och jag passade på att ta en turistbuss runt i stan under några timmars uppehåll vädermässigt. Överallt hängde banderoller: BEM VINDO Papa Bento XVI - som påminde om det förestående besöket i Portugal av påven.

Under konferensen har vi i WAS styrelsen parallellt arbetat med att formulera ett "statement" till påven, där vi markerar avstånd till de sexuella övergrepp som skett inom kyrkan och även gällande negativa uttalanden om homosexuella. Mycket kan som svensk kännas som självklara avståndstaganden, men själva formuleringarna har tagit lång tid då det är många länder som ska enas och flera av dessa dessutom är katolska. Det är lätt för oss som åker därifrån till en annan religiös verklighet att uttala oss hårdnackat.

Att det är speciellt att verka i internationella styrelsearbeten kan även vår svenska representant i EFS intyga. Birgitta Hulter har i många år gjort ett gott arbete, men det tar också tid att få kulturkompetens och kunna bemöta, diskutera och arbeta mot gemensamma mål med människor från olika kulturer, skilda kön och åldrar förutom den tvärvetenskapliga och professionella mångfald som också alltid finns inom sexologin.

På kvällen var det galadinner och vi var på Taylor's Cellar och fick först en guidning i en av de berömda portvinskällare som Porto är kända för. Därefter god middag, trevligt sällskap och sen fotografering på terassen med utsikt över den magiska hamnstaden med de vackra broarna och terakottafärgade gamla byggnaderna. Solen glittrade i Douro River, precis som Osmo Kontulas guldmedalj! Hit skulle jag vilja återkomma - på semester och i solsken!

Medaljer och prestationer

Igår invigdes EFS konferensen officiellt och bland annat presenterades vilka som fått 2010 års guldmedaljer för livslånga prestationer inom sexologin; F. Allen Gomes (Portugal), Z. Zukerman (Israel) och den i norden så välkände Osmo Kontula (Finland) var årets medaljörer.

Förutom engagerade inledningstal från bland annat årets EFS värd Pedro Nobre, tillika medlem i Scientifi Committee som jag sitter i, spelades portugisisk melankolisk musik. Senare på kvällen åkte WAS styrelsen tillsammans med den portugisiska sexologiföreningen buss till en restaurang nära havet och blev sent på kvällen bjudna på en fantastisk middag - då var vi från norra Europa rejält hungriga!

Idag har min vän och kollega docent Kristian Daneback, Göteborgs universitet, föreläst om internet och beskrivit hur lite forskning det finns som visar på alla de mörka sidor som media älskar att skriva om när det gäller nätet och sexualitet, och hur mycket det finns som visar på positiva erfarenheter av kärlek och sexualitet i cyberspace. Det här är något som även många forskare ställer sig tveksamma till, och kanske också är provoverande av.

Så, nu en liten paus och sen återigen intressanta mellandiskussioner med Erick Janssen från Kinseyinstitutet, Aleksandar Stulhofer från Kroatien, Bente Traen från Tromsö, Elsa och Esben Esther från Grimstad och förstås käre Lars-Gösta Dahlöf från Göteborg och många, många andra!Ankomst Porto

Så kom jag hit till slut ändå; har precis registrerat mig till den 10th Congress of the European federaton of Sexology. Efter en flygtur - lite längre än jag trodde, och något försenad kanske pga vulkanmoln (även om de svenska nyheterna verkade veta mer om det, än vi som satt i planen) - med trevligt resesällskap men också med onda öron av lufttrycket, så landade vi till slut i hamnstaden Porto i Portugal tidigt i går kväll. Jag gick och la mig tidigt för att kurera mig och då jag även visste att ett tidigt morgonmöte var inplanerat med Scientific Committee.

Regnet har lättat och solen skiner, även om värmen är som en vanlig svensk sommardag - dvs rätt svag. Mötet gick bra och vi har diskuterat mål och visioner med vår grupp, förutom de uppgifter som ingår i vårt uppdrag i världsstyrelsen. Dessa innebär till stor del granskande av abstracts inför internationella konferenser och därmed också försäkran om hög vetenskaplig nivå.

Redan nu har jag träffat en intressant kontakt i Professor Erwin J Haeberle, som berättat om hans världsomspännande webb sajt med kurser och bibliotek i sexologi. Gå gärna in på Archive for Sexology och bli imponerad!

Efter en god laxsmörgås till lunch ska jag nu skynda mig till nästa möte, som rör planeringen av Sexual Health Day 4 september och därefter styrelsemötet i WAS. Sen blir det öppningsceremoni och midddag med den portugisiska sexologiföreningen. Ja, det gäller att ta lite näsdroppar och alvedon emellan men jag känner redan hur krafterna börjar återvända. Det är kul att träffa kollegor, som man känt nu i mer än tjugo år - nästan som en familjeträff! Men som tur är kommer det varje år lite nytt blod också - annars hade sexologin riskerat att stagnera.Även andra v-utbrott än vulkaner kan hota

Imorgon  bitti är biljetten beställd till den europeiska sexologikonferensen i Porto och i samband med det sammanträde med världsstyrelsen i sexologi, där jag är ledamot. Nu verkar hotet från vulkanutbrottet på Island ha minskat på flygtrafiken, men istället har jag fått ett ordentligt virus som framförallt satt sig på rösten. Vad ska jag göra utan min röst på en stor internationell konferens? Hur kan jag då kommunicera med andra? Är det meningsfullt ur professionell synpunkt, förutom att det förstås är trist och jobbigt att resa när man inte mår bra.

Jag kommer att tänka på docent Jens Rydströms  intressanta föreläsning på masterprogrammet i torsdags, och hans reflektioner utifrån crip-teori. Vem är funktionsnedsatt, och vad skiljer den personen från en "vanlig"? Och vem bestämmer vad som är normalt och idealt? Just nu är det jag som är funktionsnedsatt. Och jag är en frustrerad "funkis", inte tu tal om det. Alla saker som annars kommer så lätt och snabbt ur min mun, stannar nu inne i mitt huvud om det inte utmynnar i ett hest ohörbart väsande. "Va?" undrar närstående, andra ser mer frågande på mig när jag inte kan svara direkt på en fråga utan försöker kommunicera med hjälp av hemsnickrat teckenspråk. "JAG KAN VISA DIG" säger vissa övertydligt och högt, medan andra börjar viska och själva gestikulera med händerna. Ja, intressant är det i alla fall att tillhöra "dom andra", "dom funktionsnedsatta" och "dom knepiga".

Kanske kan man precis som i en av berättelserna i Jonas Karlssons novellsamling "Den perfekte vännen" kommunicera genom olika låttitlar. Just nu skulle jag i så fall vilja förmedla känslan i soulsister; hey musikvän, syster  - med mitt eget tillägg; gör mig frisk! Och påminn mig om det priviligerade med att ha en funktionsnedsättning som förhoppningsvis är övergående.Opponera på uppsatser

I månadsskiftet maj-juni ska masterstudenterna i Kull 1 och Kull 2 försvara sina uppsatser i sexologi vid Malmö högskola. Några skriver uppsatser som omfattar 15 hp och andra skriver 30 hp. Man kan alltså välja om man skriver en 15 hp och tar en magisterexamen efter två års studier på halvfart, eller om man skriver en till 15 hp under det tredje året och lägger ihop dessa till en masteruppsats. Eller så skriver man 30 hp direkt under den sista terminen.

Nu har vi ett antal spännande och intressanta uppsatser på gång som handlar om allt från sexologiskt bemötande av cancerpatienter i vården till analys av klamydiadiskursen i Sverige. Vi anlitar opponenter både från Malmö högskola, men också från andra lärosäten, som ska granska dessa arbeten utifrån ett kritiskt vetenskapligt perspektiv.

Hela masterprogrammet, och all akademisk utbildning, har som en röd tråd träning i kritisk granskning och att argumentera och försvara sina teser både muntligt och skrift. Samtidigt ska man visa en ödmjukhet inför olika sätt att se på fenomen och inför olika sätt att genomföra studier. Traditionen att kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten på detta sätt är lång och fanns redan vid medeltidens universitet.

Vad är då en opposition? Granskningen har olika benämningar beroende på vilken nivå inom den akademiska världen man befinner sig på, och kallas disputation när det gäller avhandlingar. Deltagarna har olika benämningar utifrån sina olika roller; författaren kallas respondent, granskaren opponent och därtill brukar det finnas en seminarieledare, som oftast är handledaren eller examinatorn, som hälsa alla välkomna och ger en kort introduktion till ceremonin.

Denna kan se lite olika ut  beroende på vilken vetenskapsdisciplin man tillhör, men oftast följer det en given gång där opponenten först gör en sammanfattning av uppsatsen och därefter en noggrann genomgång och granskning av syfte, frågeställningar, litteraturgenomgång, metod/genomförande, val och användning av teori samt av hur analysen gått till och därtill av resultaten. Karaktären ska vara ett öppet, intressant och spännande akademiskt samtal, där respondenten får en chans att försvara och förklara sig och gärna också lära sig nytt. Oppositionen kan således ses som ännu ett lärotillfälle. Vid Malmö högskola kan man finna dokument som beskriver oppositionen närmare.

Tyvärr upplevs inte alltid oppositionen som positiv av responden. Man tycker kanske inte att man fått en ordentlig chans att förklara sig eller att opponenten fokuserat "fel" saker.  Förmodligen är det också en del av livet - det blir inte som man tänkt sig, men ibland kan man långt efteråt komma på att det också var lärorikt!

Nu önskar jag alla lycka till, då jag vet att en del studenter är oroliga och undrar hur det ska gå. God Knows....;-)


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0