Första magisterseminariet

Imorgon är det dags för opposition och samtal kring de första magisteruppsatserna som sedan ska bedömas. På masterprogrammet i sexologi kan man antingen skriva en magisteruppsats omfattande 15 hp, eller en masteruppsats på 30 hp. Ytterligare en möjlighet är att skriva två magisteruppsatser och räkna samman dem på slutet.

Eftersom det var en relativt liten grupp som skriver magisteruppsatser valde vi att lägga upp oppositionen på ett lite annat sätt än gängse, genom att bjuda in personer som på ett eller annat sätt har arbetsrelaterad anknytning till den kunskap som producerats fram och kan föra ett vidare samtal om uppsatsen och själva ämnet  Det vetenskapliga bedöms av en examinator.

Imorgon kommer först Bodil Jönsson, professor i rehabiliteringsteknik vid Certec och Lunds universitet.  Mer känd för allmänheten är hon nog för sin medverkan i Fråga Lund och genom sina böcker om tid. Så här skriver hon i "Tio tankar om tid":

"Vi jagar tid, säger vi i vår kultur. Det vi egentligen menar är att vi låter klock-tiden jaga oss, och att vi stenhårt inriktar oss på att försöka spara tid, till exempel genom allehanda tekniska finesser. Men det som du längtar efter har nog ingenting med klockan att göra. Det är din personliga, din upplevda tid som du vill ha lång. Det är den som du vill få gott om."

Därefter kommer Povi Lawson  från Noaks ark Skåne. Det är en ideell organisation som arbetar med information och stöd kring hivfrågor. Informationsarbetet syftar till att förebygga spridningen av hiv/aids samt andra sexuellt överförbara sjukdomar medan stödverksamheten finns till för att stödja hivpositiva och deras närstående. Povi är projektansvarig för ett invandrarprojekt vid Noaks ark, som bland annat arbetar med att utbilda tolkar när man ska gå ut med information om hiv och aids.

Så vi har två spännande samtal att se fram emot!  Kanske är detta något som trendspanaren Stefan Nilsson skulle rekommendera!;-) Han bjuder varje fredag in några personer som han är "lite rädd för" , har överdriven respekt för, kollegor som verkar buttra, eller som känts kärva i möten. Det boostar modet och frimodigheten, säger Stefan! Men man kan också bjuda in personer som verkar spännande, som man beundrar och som man tycker vore intressant att lyssna på, säger Sara Öhrwall, forsknings- och utvecklingschef på Bonnier. Det viktigaste är att det ruskar om lite!

"Du skakar om mig", sjunger Timo Räisänen, typ....


Temanummer: Ungdomar - sexualitet och frigörelse

I senaste Socionomen (nr 4/09) är temat ungdomar, sexualitet och frigörelse. Det späckade numret innehåller många olika artiklar, reportage och recensioner på temat.

Flera forskare bidrar med artiklar utifrån sina studier, bland annat Ronny TIkkanen om preventiva insatser för killar som har sex med killar, Margareta Forsberg om senmodernitet, kultur och parallella normer, Ove Sernhede om hiphop som mobiliserande folkbildning, Bengt Svensson (nybliven professor vid Malmö högskola btw), Pernilla Ouis om muslimska ungdomar, Björn Andersson om livskunskapens mål och frigörelse, samt mitt eget om unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

Allt som allt, många olika infallsvinklar som bidrar till att visa att ungdomar verkligen inte är en homogen grupp, lika lite som "äldre", "funktionshindrade", "studenter" osv. Övrig livssituation, kön, social klass, kultur m.m har förstås stor betydelse!

Temanumret innehåller också en intressant recension av Ungdomar, sexualitet och relationer, en antologi som bidrar med många olika slags perspektiv på ungdomar, en del motstridiga men kanske just därför också viktiga att diskutera.

Unga människor idag benämns ibland som Milleniumgenerationen, och kanske är det det närmast vi kan komma en generell beskrivning. Möjligtvis också att de flesta är musikintresserade, men vad de gillar är förstås också olika! Det här gillar jag iaf....


Sexualitet och funktionsnedsättningar - fortfarande tabu?

Så är rubriken på den paneldebatt vid Integrations- och Mångfaldsrundan i Lund på måndag 25 maj kl 18-19.30 i Konsertsalen i Lunds Stadshall där vi ska diskutera olika aspekter av funktionshinder och sexualitet

Medverkande är Gert-Inge Brander, RFSU, Finn Hellman, frilansjournalist, Charlotta Löfgren-Mårtenson, Hälsa och samhälle vid Malmö högskola och Jens Rydström, Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet. Moderator: Malou Zilliacus, student i genusvetenskap.

Integrations- och Mångfaldsrundan syftar till att mixara många människors erfarenheter kring diskrimineringsgrunder  som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Universitet, Studentkårer i Lund, Svenska kyrkan, ideella organisationer och föreningar och pågår mellan 25-31 maj.

Varmt välkommen till en debatt som fokuserar ämnet utifrån olika perspektiv och erfarenheter!

Att känslor är desamma, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, är väl något som ingen ifrågasätter idag. Snacka om känslor när Marie Fredriksson sjunger...Hur ser KÖSSA ut?;-)

Förra veckan hade vi en heldag ute i Särslöv med Ämnesgruppen i sexologi och sexualitetsstudier tillika forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete (KÖSSA), då vi gick igenom pågående kurser i sexologi vid Malmö högskola samt aktuell forskning. Om det är någon som undrat hur vi ser ut ligger nu ett nytaget foto ute på KÖSSAS:s hemsida tillsammans med en beskrivning av forskarna, deras forskning och publikationer.

Några av forskare finns vid Göteborgs universitet, där KÖSSA startade för många år sedan, och som vi numera samarbetar mycket med. Idag hade vi besök av en av dem, lektor Ronny TIkkanen, som föreläste om hiv-prevention rörande män som har sex med män på masterprogrammet i sexologi. Han visade bland annat en video om liemannen som användes för tjugo år sedan för att skrämmas i hiv-kampanjer och hur den återanvänds på ett nytt sätt idag.


"En författares arbetsmetod...

... beror mycket på hans modeller, hans motiv." Så skriver Ivar Lo-Johansson i en liten bok med titeln "Att skriva en roman" som jag hittar i  min bokhylla hemma, och som jag troligen fått av min pappa. Det är en specialutgåva för Bokklubben Svalan. "Det är här", fortsätter Ivar, "som det går en vattendelare mellan egocentrisk jagdikt och en på gemenskapen inställd diktning. Uppslag, tinningar, iakttagelser, målsättning, tillfredsställelse med skapelseprocessen är beroende på stoffet. Arbetsmetoderna måste skifte efter de två slagens motiv, modeller, avsikt".

Jag citerar Lo-Johansson därför att det är slutet på terminen. Det innebär för många studenter slutet på en period av uppsatsskrivande. Nu är den första kullens studenter färdiga med sina magisteruppsatser i sexologi, och snart är det dags för oss som examinatorer att läsa dem. Jag ser verkligen fram emot en spännande läsning,eftersom jag vet vilken ambition och engagemang som ligger bakom. Motiven är oftast ny kunskap, men säkerligen också personlig utmaning.

"Det tryckta ordet kan vara", för att fortsätta citera Lo-Johansson, "ett redskap, som även framtidens domstol kan pröva." Det som står svart på vitt är svårt för att inte säga omöjligt att förändra, och det krävs mod för att låta det gå i tryck. Men att det också innebär ett ansvar att inte skriva, inte försöka formulera sig eller få angelägen kunskap på pränt, är något man alltför ofta glömmer.

Det är då man behöver en god redaktör, handledare, eller vän...Dags för docentföreläsning

Tisdagen den 2 juni kl 14 ska jag hålla min docentföreläsning i aulan på Hälsa och samhälle, ingång 49, Malmö högskola, med titeln: Sexologi som akademiskt ämne - en exposé av utvecklingen vid Malmö högskola.

Som blivande docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier, kommer jag att sammanfatta kopplingen mellan utbildning och  forskning i sexologi vid Malmö högskola.  Dessutom ska jag berätta om aktuella pilotstudier rörande dels professionalisering av sexologer, dels sexuell lust i ett livsförloppsperspektiv. Troligen kommer jag även att säga något om ett kommande doktorandprojekt rörande ungdomars sexuella risktagande och avsluta med mina visioner för ämnets utveckling framåt. 

Enligt Malmö högskolas riktlinjer är föreläsningen en avslutning på den antagningsprocessen, som föregåtts av  två utomstående sakkunnigas granskning av det jag skrivit och gjort efter disputationen. I anvisningarna står att docentföreläsningen ska "ge en inblick i sökandens forskningsområde och utformas så att den blir av intresse för allmänheten!". Förhoppningsvis lockar ämnet både forskarkollegor, sexologistudenter och kliniker inom det sexologiska fältet. Och kanske några släktingar och vänner som har möjlighet att resa ner till Malmö från Varberg...Vad betyder en titel, egentligen?

Frågan har förstås flera bottnar, men det jag främst tänker på idag är översättning av akademiska titlar till ett språk vars system ser annorlunda ut än det svenska. När jag skulle presentera mig själv på Kinseyinstitutet i USA som Senior Lecturer såg de frågande ut: Vad är det? undrade de andra forskarna. Jag försökte beskriva gången (läs hierarkin) i den akademiska världen och då lyste de upp och sa; Yes, you mean Associate Professor. Njae, sa jag, tror man måste vara "docent" och försökte uttala det på amerikanskt vis. What' s that? undade de då.

Eftersom Malmö högskola passande nog lagt ut ett högskolelexikon på hemsidan, så skyndade jag mig till datorn för att kolla. Där går att utläsa Senior Lecturer GB och Associate professor US.  Ok, det förklarar förvirringen.

Men om man nu snart ska bli docent och ska hålla sin docentföreläsning - vad heter det då på engelska? Jo, i högskolelexikonet kan jag se att jag inte var helt fel ute i min svenglish: "trial lecture for appointment as a docent" Docent finns alltså som samma ord på engelska!  Fast ingen på Kinsey hade hört talas om det....

Så, tillbaka till grundfrågan - vad betyder en titel egentligen? Och är det titeln som är av betydelse, eller det man gör? Fast å andra sidan, kan man göra det man gör, om man inte har en titel för det? Och, till sist, gör man det man vill då man har en titel? Plötsligt vänds allt i existentiella grubblerier...

För att rycka upp mig, så börjar jag uppskatta Bolognaprocessens intentioner om ett gemensamt system för högre utbildning inom de 46 länder i Europa som ingår i samarbetet. Skönt att veta att om/när jag reser till något av dessa länder så behöver jag inte förklara så mycket. Jag kan "vara" min titel på ett självklart sätt., utan att behöva förklara.  Men, vänta - vill jag verkligen vara en titel? Då är vi tillbaka på ruta ett - vad betyder en titel, egentligen?Vad är sanning?

Som värmlänning kan jag inte låta bli att citera Gustaf Frödings grubblerier om sanning och vetenskap ur diktsamlingen "Gitarr och dragharmonika", som min käre far nyligen visade mig:

"Då frågade Pilatus: Vad är sanning?

Och eko svarade - profeten teg.

Med gåtans lösning bakom slutna läppar

till underjorden Nazarenen steg.

Men gudskelov, att professorer finnas

för vilka sanningen är ganska klar!

De äro legio, ty der äro månge

som skänkt den tvivelsamme romarn svar

Dock syns mig sällsamt. att det enda sanna

så underbart kan byta form och färg.

Det, som är sanning i Berlin och Jena,

är bara dåligt skämt i Heidelberg.

Det är, som hörde jag prins Hamlet gäcka

Polonius med molnens gyckelspel:

"Mig tycks det likna si så där en vessla

- det ser mig ut att vara en kamel."


Kanske kan man utifrån detta kalla Fröding för socialkonstruktivist! Nåväl, att kritiskt granskande av (s.k.) sanningar är en viktig del av akademin är de flesta överens om, oavett vetenskapsperspektiv. Men så här såg Beethoven på visdomar och sanningar:

"Jag föraktar en värld som inte tycker att musik är en högre uppenbarelse än all visdom och filosofi".

Och då kommer jag att tänka på den lilla jazzklbuben i I Bloomington, där man läsa det här citatet av Platon på vägen in: .


"Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything."


Igår kväll gick jag dödstrött pga jetlag ändå iväg till kören och fick ny energi när vi bland annat sjöng Duettion ur Figaros bröllop. Här kommer en flimsnutt där musik av Mozart får en stor betydelse.


Bygga nätverk risk för vänskapsjäv och korruption?

Precis hemkommen från USA och fylld av entusiam över de kontaktnät som byggts "over there" bläddrar jag igenom all post. Jag fastnar i en artikel i Universitetsläraren 8/09 med en intervju med professor emerita Eva Österberg. Hennes forskning om vänskap belyser en lång historia från Aristoteles till nutid, och är snarare politisk än något om trevligt myspys.

Österberg knyter samman nätverksbyggande med maktstrukturer och maktutövning på ett sätt som ger tankeställare. Hon varnar för vänskapssamhället och risken för att det ska "övertriumfa meritokratin". Inom akademin finns ju sakkunnighetsf- och refereeörfarandet och inom vissa områden finns enbart ett färre antal personer att "välja mellan" när det gäller ämnesexpertis. Ofta kan man kan ana vilka de "anonyma" granskarna är, och i andra fall är de namngivna.

Att behålla ett kritiskt, öppet sinne, oavsett vem det är som ska granskas och att kunna ta emot kritik från dem som också är ens kollegiala vänner är a och o när man arbetar som akademiker. Låt oss ändå sträva mot det, med en medvetenhet om de risker som det kan innebära, snarare än bort från vänskapen med dem som man faktiskt har en hel del gemensamt med också!

Efter all god amerikansk högkvalitativ musik jag lyssnat på i Bloomington är det ändå härligt att ryckas med av Håkan igen!


Sista dagen...

Sa ar det dags att saga hejda till alla. Jag har verkligen haft tva fantastiskt trevliga och intressanta veckor har pa Kinseyinstitutet. Att jag lart kanna sa manga ar mycket tack vare Jennifer Bass och hennes stora sociala natverk, bade vid Indiana University och i Bloomington. Har star vi och konstaterar att vi har en perfekt langd!Bibliotekets personal har ocksa varit till stor hjalp och deras kunnighet om bade historisk och nutida publicering ar imponerande! Nedan star jag tillsammans med Liana pa bibliotketet och Catherine, som ar kurator vid institutets konstsamlingar. Vi har precis tittat pa filmen " Beyond Boundaries" som var en angelagen dokumtarfilm om hur det kanns att vara immigrant i USA och bisexuell och kampa med existentiella fragor kring religion, kultur och familjeliv.


Guldmedalj till Julia!

Vid sommarens stora event, varldskonferensen i sexuell halsa,  i Goteborg kommer Kinseyinstitutets director Julia Heiman att vara en av dem som far for WAS guld medalj sina prestationer inom sexologin. Professor Heimans forskningsintresse ar foljande:

  • treatments for sexual difficulty
  • the impact of treatments for sexual difficulty on relationships
  • cross-cultural definitions of sexual satisfaction
  • sexual abuse and aggression
  • depression and sex
  • quality of sex experience in the wake of cancer
  • impact of childhood sexual abuse on adult relationships
  • sexual risk-taking
  • physiological and emotional dimensions of sexuality

En gang i veckan ater institutets forskare lunch tillsammans och diskuterar aktuell forskning pa ett informellt vis. Daremellan bokas forskningsseminarier, dar sarskilda artiklar eller metoder tas upp, och forelasningar med forskare inom och utanfor institutet. Tvarvetenskapliga perspektiv ar gangse och i samma kontorslandskap som jag sitter finns aven exempel en antropolog, som bland annat skriver om babianer och sexualitet. Institutets forskare undervisar ocksa; aterigen bade inom och utom institutet och vid Indiana University och andra nationella och internationella universitet. Vi planerar nu exakta datum da Erick Janssen och Julia Heiman ska komma till masterprogrammet i Malmo och undervisa.
Har sitter vi i konferensrummet och diskuterar.Och nedan omringar Erick och jag Julia, som sitter i John Money's fantastiska gungskinnfatolj.


Ungas erfarenheter av pornografi

Pa eftermiddagen idag hade vi ett seminarium utifrån Sven-Axel Månsson och min kommande artikel i Journal of Sex Research: Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents' perceptions and experiences with pornography.

Eftersom vi haft fokusgrupper och individuella intervjuer med 73 ungdomar mellan 14-20 rönte det stort intresse bland de andra forskarna, som ocksa forskat i ämnet men utifran andra forskningsmetoder.

Här sitter vi och diskuterar, och som vanligt blandas allvar med värme och humor! En av de bilder som togs idag kommer förresten vara med i Kinseyinstitutets nya broschyr.Ikväll ska jag se en kortfilm pa Department of Telecommunications om unga immigranter, som överskrider traditionella könsmönster - Beyond Boundaries.  FIlmen ar gjord av Betsy Jose som aven har gjort nagra andra filmer för Kinseyinstitutet.

Och så har vackert var det igar kväll nere vid den konstgjorda sjön i Bloomington. Vi tog en kort promenad som paus mellan prisutdelning i City Hall för studentprestationer och även for en av de sociala foreningar som Jenny sitter i styrelsen för. Sengick vi pa jazz klubb.....


.

Inte bara Alfred....

.... arbetade har, utan manga kanda sexologer och forskare genom tiderna. Bland annat tillbringade John Gagnon och William Simon en tid har och skrev bland annat Sexual Conduct, som manga masterstudenter i sexologi vid Malmo hogskola ar valbekanta med.

Nar jag gar igenom codsystemen och forsoker fa en uppfattning om vilka Kinsey och hans team intervjuade blir det tydligt att datamaterialet ar mest anvandbart for att uttala sig om yngre och valutbildade, framforallt studenter. Jag forsoker finna koder for funktionsnedsatta genom att prova olika ord som kan ha anvants pa den tiden, men kommer fram till att det helt enkelt var sa att manniskor med funktionsnedsattning levde pa institutioner under den tid da dessa undersokningar gjordes. Crippled ar det ord som anvands i en parentes for att beskriva "andra allvarliga defekter". I samma parentes anges aven spastic, paralyses, polio, breast removed, male catration, atrophy, birth defect.

Idag ar Crip-teorin pa fram marsch. Precis som gayrorelsen tog ett ord som anvants i negativ mening och gav det egen kraft och en positiv innebord, sa anvands nu ordet crip i empowerment syfte. Intressant hur politik, forskning, aktion manga ganger hor ihop nar det galler fragor kring sexualitet.

Jag har just avslutat ett mote med personal som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsattningar och sexualitet. De ar mycket intresserade av min forskning och de utbildningar som jag genomfort genom aren. Det ar sa roligt att traffa engagerade manniskor, som ar beredda att granska sina egna varderingar och soka ny kunskap i syfte att medverka till ett mer humant liv for andra.  Det kanns som att jag har tusen ideer nar det galler nya bocker och oversattning av de som annu enbart  finns pa svenska. For aterigen, svenska ar ett litet sprak....

Här står Pat och jag, förvisso lite morgontrötta,  tillsammans med Alfred!;-)


Vad innebar Kinsey-skalan?

Nu nar det bara ar nagra dagar kvar har pa Kinseyinstitutet tyckte jag det skulle var kul att kopa t-shirts harifran. Jag tittade efter en svart-gra troja i min storlek och fick hjalp av trevliga Pat i receptionen for att kopa den. "Det har ar var Kinsey-scale-troja" sa hon leende och la ner trojan i pasen.

Da plotsligt gick det upp ett ljus! Vanta, vad var det nu med Kinseyskalan? Hur fungerar den? Var det inte nagot med att enbart ett fatal ar helt och hallet homo- eller heterosexuella - de flesta befinner sig nanstans emellan? Jag tar snabbt upp min troja igen och ser numret pa ryggen. En fyra. Pa vaggen finns information om skalan och jag laser:

0- Exclusively heterosexual with no homosexual
1- Predominantly heterosexual, only incidentally homosexual
2- Predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual
3- Equally heterosexual and homosexual
4- Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual
5- Predominantly homosexual, only incidentally heterosexual
6- Exclusively homosexualWell, det blev ett annat nummer pa trojan....  Pat halsar att det gar att bestalla trojan aven fran Sverige, om man ar beredd att betala frakt som tillkommer pa 20 US dollar.
Har star Pat utanfor Kinseyinstitutet, Morris Hall, Indiana University. Ratt kvinna, pa ratt plats!Och så här trevligt har vi tillsammans!

Forskning pagar!

Vad hander pa Kinseyinstitutet idag? Vilken forskning bedrivs och vad handlar projekten om?

En aktuell studie handlar om varfor vissa kvinnor upplever sexuella problem och andra inte, och resultaten presenterades i april 2008 i tidskriften Archives of Sexual Behavior.  Tidigare studier har undersokt faktorer sasom alder, utbildning och socio-ekonomisk status men inte forran nu har betydelsen av olika slags personligheter belysts. Den har studien visar att kvinnor med tendens till att uppleva sig hammade, ar mer predestinerade att ocksa uppleva sexuella problem. 

En annan studie fokuserar komplexiteten i mojligheten att uppleva sexuell lust. Historisk sett har man ansett att negativa kanslor inverkar negativt pa lusten, men aktuell forskning pa Kinseyinstitutet visar snarare att det ar avsaknaden av kanslor, oavsett positiv eller negativ klang, som leder till minskad eller ingen lust. Likasa ar det mojligt att bade uppleva negativa och positiva kanslor samtidigt under sexuell respons


 En tredje studie belyser anvandandet av sk "mindfulness" i sex-terapi. Det ar en gammal osterlandsk filosofi som anvands i meditation och som blivit alltmer popular i det vasterlandska nutida samhallet som att satt att hitta lugnet och fokuset i tillvaron. Det har ar forsta gangen som det diskuteras  och satts in i ett terapeutiskt sammanhang som hjalp vid sexuella problem. Resultaten visar att mindfulness kan vara en mycket effektiv del i terapier som syftar till att oka kvinnors sexuella lust och formaga till njutning.


Min tid som gastforskare vid Kinseyinstitutet gar nu alldeles for fort och det kanns svart att hinna med allt som jag hade hoppats pa! Men jag forsoker verkligen nyttja varje mojlighet till diskussion med forskarna och vanda och vrida pa forskningsperspektiv och forskningsfragor. Dessutom har vi mycket trevligt och skrattar en hel del, at likheter och olikheter!  Och pratar mycket om vikten av att kunna argumentera for sin forskning och da ar forstas spraket viktigt! Att publicera sig pa engelska gor ju att vi svenskar nar sa otroligt manga fler med vara resultat!

Sa har tycker de forresten att det svenska spraket later! ;-) kommer ni ihag?


Var ligger The Kinsey Institute?

Forsta dagen nar jag fragade efter Kinsey Institutet inne pa universitetsomradet sa var det faktiskt flera som inte visste. Detta forskningsinstitut som ar sa beromt ar alltsa inte lika valkant i Bloomington som pa andra stallen i varlden. Jenny gavs sig ut bland studenter, for att fraga vad de visste och sa har svarade de:Kanske skulle vi ge oss ut pa hogskoleomradet i Malmo och fraga vad andra studenter vet om master programmet i sexologi?

Det finns manga intressanta filmer att ladda ner fran Kinsey institutets hemsida, allt fran virtuella guidningar genom konstgalleriet till aktuella redogorelser for forskningsresultat. Just nu har jag jhaft ett intressant samtal med Liana utifran min presentation igar. Har ar en film med Liana, dar hon berattar om biblioteket.

Har ni hort talas om Zumba?

Det ar som sagt en mycket social och trevlig familj jag lever hos. Nu har jag glomt allt vad privatlivt heter och hanger med pa det mesta som de foreslar. Igar efter jobbet gick vi pa Zumba, som jag trodde skulle vara nan stillsam danskvall, men som visade sig vara aerobic till latinamerikansk dans - svettigt, men valdigt kul!

Senare pa kvallen sag vi filmen Breaking Away  , en klassiker fran 1979 som spelades in har i Bloomington. Det ar manga kanda ansikten i filmen, som bland annat blev genombrottet for Dennis Quaid. Det ar en underbar story om ett gang unga "cutters" (de som arbetade med att bryta limestones) som till slut tar revansch pa cykelbanan mot collegekillarna.  Filmen ar inspirerad av  tavlingen Little 500 som gar av stapeln arligen har i Bloomington pa cykelbanan pa Bill Armstrong's Stadium pa IU.

Idag ska jag luncha med Julia Heiman, director vid KI, och diskutera fortsatt samarbete kring utbildning och forskning i sexologi. Pa eftermiddagen mote med bibliotikarien Liane for att titta narmare pa allt intervjumaterial som ar samlat genom aren och ikvall middag ute med Erick, som forhoppningsvis kommer till masterprogrammet i sept-okt. Med andra ord - annu en dag fylld med spannande moten och intryck!

Ps. Jag har fatt flera mejls fran ahorare fran gardagens presentation, som uppskattade det ovanliga temat och den kvalitativa metoden som angreppssatt for dessa forskningsfragor. Dessutom gillade de den korta film som finns att ladda ner pa MAH:s hemsida om Sverige, Malmo och hogskolan. Ett tips att starta internationella forelasningar med!

Pa soundtracket till filmen Breaking Away finns denna kanda musik av Mendelsson, som  svenska Jenny Lind bland annat turnerade med under sin framgangsrika tid som operasangerska.


Recitals, recorders and reporters

Det ar sista veckan pa terminen for de flesta av studenterna. Manga har sina sk recitals, dvs upptradanden, dar de visar framfotterna i musik, sang eller konst. Idag var det min tur att gora mitt basta och halla ett sk noon-talk infor andra forskare och intresserade av mitt amne: Sexuality and Intellectual Disability.

Det ar inte latt att hitta de ratta orden och nyanserna pa ett annat sprak, men jag kanner mig nojd och glad med att foredraget togs emot med intresse och engagemang. Foredraget filmades dessutom och kommer troligen att laggas ut pa institutets hemsida eller YouTube. Efterat fick jag antligen samma mugg som jag sneglat pa nar Sven-Axel druckit kaffe ur den:

"We are the recorders and reporters of facts - not the judges of the behaviors we describe" (A. Kinsey)

Pa eftermiddag fick jag guidning i institutets konstsamling, som rymmer erotisk konst fran hela varlden. De har aven en sarskild avdelning for Asian Erotic Art. Att titta pa dessa kulturella yttringar for lust och atra ar intressant, exempelvis hur atravarda de sma fotterna var (ar? aven om de inte binds langre...). Overallt finns de sma skorna med pa tavlorna.

Har ar Dawid Bowie's China Girl


Doubts and dedications

Det är tidig söndagsmorgon. Svårt att ändra tidsrytmen helt; är fortfarande kvällstrött och morgonpigg. Marknaden igår var verkligen färgsprakande, både av människor, musik, frukt och blommor.  Där var massor av folkmusik och amerikansk stepdans som blandades med gratis massage, matstånd från olika länder och småprat vänner och grannar emellan.

Jennifer Bass,  min värd och  Director of Communication vid Kinseyinstitutet, är också engagerad i en rad olika sociala projekt. Hennes intresse för människor, miljö och välbefinnande verkar inte ha några gränser. Längst ner bland bilderna går hon med en låda broschyrer för föreningen för mental hälsa. Det är hennes röst som hörs på flera av de videofilmer, som går att ladda ner från KI:s hemsida och YouTube. Jenny känner "alla" i Bloomington och det tog oss fem timmar att gå igenom marknaden eftersom det var så många som hon ville att jag skulle träffa....På kvällen gick vi på teater och såg Doubts, samma pjäs som är underlag till filmen med Meryl Streep som just nu är bioaktuell. Mycket tänkvärt om tvivel - vad är sant, vad är intuition, vad är skvaller....  och vilka konsekvenser får det om man har eller gör fel? "Precis som alla små fjädrar i en dunkudde inte går att samla in igen om man har sönder en kudde, kan skvaller sprida sig långt."  Men, å andra sidan, vad innebär det att ana att något är fel men inte våga göra eller säga något?

Och hur känns det att själv bära på något som ingen annan får veta? Att befinna sig på ena sidan av en glasvägg där man tittar ut på andra människor som tycks vara lyckliga, bekymmersfria?

Snart ska jag ta med mig min dator till ett café, där studenter, professorer och journalister brukar sitta och diskuterar skriva artiklar, lyssna på musik via YouTube och dricka cappuccino, eller som i mitt fall om en stund brunch. Imorgon är det dags för mitt "noon-talk", då jag ska berätta om min forskning om unga med intellektuella funktionsnedsättningar och deras möjligheter till kärlek och sexualitet. Få se hur den kvalitativa forskningen med fältobservationer och intervjuer tas emot i denna miljö, där skalor, siffror och mätningar är gängse metoder.

,

Känd från tv och från förr

När jag går igenom IU:s event calender ser jag att de hade besök av den numera kända sopranen Dawn Upshaw veckan innan jag kom. Vi sjöng i samma kör när jag var utbytesstudent för många år sen i den lilla staden Park Forest utanför Chicago. Läser man om Dawn blir man verkligen imponerad! Hon är hedersdoktor vid flera universitet, bland annat Yale, och har fyra gånger vunnit Grammys för inspelningar.

Jag tänker tillbaka på de fantastiska upplevelser jag hade tillsammans med kören, bland annat under vår turné till New Orleans och under en skivinspelning. Musik skapar en gemenskap mellan människor som kanske aldrig annars skulle umgås eller träffas och lyckoruset efter ett bra framförande tillsammans går sällan att dela med andra.

Idag är det tidig lördag morgon. Vi ska snart gå och handla på den alternativa marknaden som finns här. De människor som jag bor hos är mycket miljömedvetna och köper bara "grön" man, sorterar självklart sopor och diskuterar mycket hur man kan förändra och förbättra människors medvetenhet om klimatförändringar.

Vad passar bättre än att börja dagen med att lyssna på Dawn när hon sjunger Mozart


RU4IU?

Efter att ha gått upp klockan sex och deltagit i Morris Dancers May Pole Celebration, vid stadshuset tillsammans med ett gäng entusiastiska första majfirare kan jag bara ropa YES! Det är häftigt att vara här - hela tiden händer det något och det finns något för alla åldrar, smaker och intressen.


Här firas första maj som en fertilitetsceremoni, liknande vår midsommar. Danser och vårsånger, som avslutas med att en kaka på pumpa frön klyvs av ett stort svärd. Det sägs att en i publiken blev gravid efter det förra året...


Music and Sex on Your Brain

Igår var jag med på två forskningsseminarier; båda rörande forskningsmetoder. Det är intressant att se hur starkt knuten sexologiforskning är till kvantitativa metoder här. I de få fall  kvalitativa intervjuer används, så är det för att förstärka eller fördjupa någon part av de statistiska resultaten. Även experimentella metoder är vanliga; till exempel undersökningar av människors sexuella preferenser via eye-tracking av bilder och se var män och kvinnors ögon fastnar (på ansikten, bröst, ögon etc). Forskning om hjärnan är också tydligt kopplad till sexologin. Idag ska jag gå på en föreläsning: Sex on your Brain.


På kvällen lyssnade vi på Stephen Sondheim, kompositör och textförfattare till flera kända musikaler bland annat West Side Story, och Scott Simon vid Dept of Theatre and Drama på IU. Den stora aulan fylldes av nära 1000 personer. Sondheim berättade att orsaken till hans yrkesval var pappan i den familj som han tillbringade mycket tid hos, som enda barnet till en ensamstående mor. Pappan arbetade som kompositör och Sondheim menade att om pappan hade varit matematiker, så hade han istället blivit det. Hela livet fortsatte Sondheim att visa sina alster  för "pappan", innan en show gick upp. Hur blir man då kompositör och hur hittar man på texter och stories? Genom "observation, experiences and imagination...."  det är inte alltid man har alla tre komponenterna, men minst två behövs!

Här kommer en favoritversion av Send in the Clowns, som Stephen berättade att han hört mins 44 versioner av. Det här är när "acting and music" är som bäst!


,

RSS 2.0