Mirakel

Ibland stannar man upp - reflekterar, tittar och bara förundras. Jag ser mina närmaste som på nytt, tänker på vänner, arbetskamrater som också är mina vänner och alla andra som betyder mycket för mig! Vilken tur att vi finns här - samtidigt - på denna jord.

En del skrattar åt di Leva, jag ler med honom. En sån livsglädje och sån  underfundig enkelhet.

"Du och jag är mikakler här"  (en hälsning till kära grannar som har suttit på vår veranda sena sommarnätter och spelat gitarr, sjungit och bara njutit av gemenskapen). En påminnelse nu när höstmörkret på allvar lägger sig över vårt villakvarter.


"Tredje uppgiften" i Skövde

Var i går i Skövde och föreläste för särskolepersonal som har studiedag under elevernas höstlov. Det är alltid lika roligt att träffa engagerade rektorer, utbildningsansvariga, lärare  och assistenter i särskolan! Alltsom oftast vill de veta det senaste som skrivits, vare sig det gäller forskningsrapporter, undervisningsmaterial eller lättläst skönlitteratur. Det är personer som brinner för sitt arbete och som för det mesta arbetar under chefer med höga visioner för sin verksamhet.

Igår visade det sig att många använder min lättlästa bok Drömmen om Danskungen och läser ur den i tjej- och killgrupper. Det är en fantastisk känsla när de böcker man skriver når den målgrupp man hoppas på!

Flera blev dessutom intresserade av Emma-böckerna, som inte lika tydligt ´vänder sig till unga med intellektuella funkionsnedsättningar, men väl till alla som behöver/vill läsa mer lättlästa texter med "tyngd" i innehållet.

Nästa vecka är det pedagogisk dag på högskolan i Malmö och då ska jag berätta om mina erfarenheter so far med masterprogrammet i sexologi. Jag kommer framförallt att utgå från mitt rapport i högskolepedagogik; Master i sexologi: pedagogiska utmaningar och resurser (kommer snart att läggas ut som pdf-fil på Muep, som är högskolans nätbaserade publiceringsportal).

Så här på kvällskvisten är det härligt att lyssna till Bo Kaspers Hon är så söt när hon sover...


Läs även andra bloggar om , , , ,

Hur man blir klok på universitet - om att arbeta på paradoxernas arbetsplats

Läser med stor entusiam och igenkännande Billy Ehn och Orvar Löfgrens bok Hur man blir klok på universitet. Det är en etnografisk, kvalitativ studie, som beskriver akademin inifrån. Här granskas korridorssnack. seminariekultur,  teamanda, upptäckargläda, rivalitet och konkurrens i en salig blandning - precis som i den akademiska vardagen! Det är himmel och helvete på samma arbetsplats, som någon sa!

Hur gör man för attt lära sig alla oskrivna regler som (blivande) akademiker? Och hur hanterar man alla blandade känslor inför och inuti den akademiska världen, inför kolleger och inför olika sätt att nå forskningsresultat? Inför den enes beviljande av forskningsmedel och den andres (återigen) nekande av detsamma?

Egentligen är det märkligt att inte fler deckare på temat " Professorns död!", "Doktorandens tvivlande moral" eller "Det vetenskapliga slutet" skrivits.

Det är (ännu) en idé, av alla skönlitterära som snurrar i mitt huvud.

LÅt oss lyssna på Unwritten...


Läs även andra bloggar om , ,

Könsneutrala äktenskap - möjligheter för alla!

På tio år har attityder till människor med olika sexuella variationer förändrats mot en mer tillåtande syn. Aftonbladet skriver idag om nya lagar, höjda röster och om homosexuella som har tröttnat på att huka sig.

Frågan om könsneutrala äktenskap debatteras och utreds just nu och det verkar som att det kommer att träda i kraft inom kort. Att kärlek och attraktion inte har med bestämda kön att göra är helt klart och visst ska alla ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett sexuell läggning.


Det ber vi för denna weekend, tillsammans med The Ark!
Läs mer på RFSL:s hemsida!

Internet förändrar synen på vem människan är!

Under veckans konferens "Internetdagarna" i Stockholm pågick en en paneldiskussion som utgick från hur nätet inte bara förändrar vad och hur människan gör saker, utan även vem hon är! Det här är, enligt Per Gudmunsson (ledarskribent på SvD) något vi knappt hunnit börja fundera över.

Dagens unga har vuxit upp med internet, som något lika självklart som rinnande vatten. Det här innebär förstås ett helt annat sätt att förhålla sig till en teknik som kanske äldre fortfarande ser på med skepsis.

På samma sätt som internet förändrar synen på vem människan är, så har sexualiteten i den moderna  västvärlden knutits an till den sanna naturen och det är genom vårt kön som vi förväntas finna oss själva och vår plats på jorden, menar sociologen Jeffrey Weeks i sin klassiker Sexuality. Tidigare har man varit upptagen med själva utlevandet av sexualiteten, vilket innebär en historisk brytpunkt gällande betydelsen av sexualiteten i samhället.


Här följer en kombination av internet och kärlek i en musikalisk blandning av Hellogoodbye! 

Läs även andra bloggar om , , ,

Vi vill ha fler män!

På masterprogrammet i sexologi är majoriteten kvinnor. I första kullen är det två män, i den andra tre. En studie av Fugl-Meyer & Giami 2006 visar att av dem som idag arbetar som svenska yrkesverksamma sexologer är 78 procent kvinnor och 22 procent män vilket bekräftar bilden av sexologin som ett kvinnodominerat område.

Det här kan analyseras ur flera aspekter. Ett är hur sexuella normer, beteendemönster och koder är kulturellt kopplade till kön, och frågan är vilka konsekvenser dessa genusaspekter får i en professionsuppbyggnad. Pedagogiskt innebär detta att diskussioner, grupparbeten och reflektioner i stor utsträckning riskerar att utgår från s.k. kvinnliga perspektiv.  Ett sätt att möta detta är att lärarna på masterprogrammet både är män och kvinnor, ett annat att tydligare knyta an genusaspekter i utbildningens kursutbud. Ytterligare sätt är att långsiktigt sträva efter att locka fler män till utbildningen - hur gör man det på bästa sätt?

Och ska man bara välja en, så blir det kanske.... Robert Plant! Jag menar en låt, förstås!;-)
Och Jimmy Page är inte så tokig heller, så - ja, vi vill ha fler!

Saker och ting som barnbarnen borde veta

Läser just nu musikern Mark Oliver Everetts självbiografi "Saker och ting som barnbarnen borde veta" - en berättelse om rockmusik, död, kärlek, galenskap och en osannolikt tragisk uppväxt. Och så blev det så bra sen - på ett sätt....

Funderar sen över vad jag själv skulle skriva, om jag tänkte mig en bok riktad till blivande barnbarn. Skulle den handla om drömmar som förverkligats eller om de visioner som finns kvar? Är det allt som hände som är intressant, eller det som jag önskat skulle hänt? Eller det som jag hoppas på ska inträffa?

Vill jag själv läsa min mormors eller farmors bok till sina barnbarn? Ja, otvetydligt finns det en spänning i att tänka sig att lära känna sina mor- och farföräldrar på ett nytt sätt, än i just deras roller som mor- och farföräldrar.

Tänker sen vidare på mina ungdomsböcker och hur lätt det faktiskt varit för mig att tänka mig in i att vara tonåring igen. Vad beror det på? FInns alla våra åldrar inom oss, så åtkomliga om vi bara vill? Eller är det olika vad man kan, vill, orkar minnas?

Här är en låt med rockbandet Eels - så mycket glädje i en låt, vars låtskrivare upplevt så mycket tragik. Ännu en livets paradox

 
Läs även andra bloggar om , ,

Skriva på engelska eller svenska? Eller både ock?

Som forskare inom framförallt humaniora, samhälls- och beteendevetenskap är detta en central fråga. Ska man få spridning på sin forskning är det viktigt att skriva på engelska och internationalisering är också ett ledord inom dagens högskole- och universitetsvärld. Men hur är det egentligen att skriva på ett språk som inte är ens modersmål, kanske att man inte heller levt under nån längre period i ett engelskspråkigt land? Njae, helt enkelt är det inte. Rättare sagt - jag tycker att det är mycket svårt att uttrycka sig på ett intellektuellt, analytiskt, beskrivande och nyanserat sätt. Som kvalitativ forskare är språket ett viktigt verktyg i beskrivandet av en livsvärld, situation eller ett sammanhang.

Jag hörde nån säga att "även de dukligaste svenskar, som pratar engelska, gör det på en infödd 12-årings nivå". Det här är nånting som litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström tar upp i senaste Universitetsläraren 16/08; "Om svenska forskare ska slippa skämma ut sig internationellt måste högskolorna ha tillgång till kompetenta översättare och språkgranskare", säger hon. "Även om det kostar pengar, säger hon att det är det enda som kan leda till en topplacering i den internationella akademiska ligan."

Förutom artiklar på engelska har jag medverkat som medredaktör i den engelska antologin Generation P? Youth, Gender and Pornography. Det var viktigt, tyckte vi, att nå ut utanför Nordens gränser med de forskningsresultat som framkom i den nordiska studien. Dessutom kunde vi då få med fler internationella forskare från exempelvis USA och Kroatien.  Och vi hade språkgranskare...

Men lyssna på musik med engelsk text innebär inte samma begränsningar!-) Och These words är kanske de första vi lär oss på engelska!Läs även andra bloggar om , ,

Unga och medier

Nu har Medierådet kommit ut med sin tredje rapport där barn, ungdomar och föräldrar får ge sin syn på erfarenheter och upplevelser av media. För min del är det särskilt intressant att notera att av de 2000 tillfrågade unga är det allt färre som upplever att de ofrivilligt kommer i kontakt med sex på internet. Inställningen till innehållet på porr-och sexsajter tycks också bli alltmer negativ, jämfört med de tidigare studier som gjordes 2006.

Men det finns också stora genusskillnader i de ungas vardag. Det är betydligt fler flickor som blivit mobbade via mobiler och/eller internet, och likaså upplever flickor porren på internet som mer negativ än pojkarna. Det här är också sådant som framkom i vår kvalitativa studie om unga och pornografi, även om vi därtill menar att bilden kompliceras om man även analyserar kön tillsammans med ålder. Lägger man dessutom till klass och etnicitet, så inser vi att det är många faktorer sammantaget som påverkar våra värderingar, normer och även handlingsmönster.

Läs mer på Mediarådets hemsida, där man också kan ladda ner eller beställa rapporten. 

Gå dessutom gärna in på Elza Dunkels spännande blogg om nätkulturer!


Nyckelord  , , ,

"You're so gay and you dont even like boys"

Kan inte låta bli att visa ännu ett exempel på hur även musikbranschen hänger på denna nya (?) öppenhet vad gäller olika sexuella riktningar och variationer. Det påminner om samma process som Sven-Axel Månsson och jag visade i vår studie Sex överallt typ?! om hur pornografins bildspråk och sexuella koder infiltrerar och genomdränker både vardagslivet och kulturen i det senmoderna samhället . Pornografin glider in i populärkulturen och blir en mer eller mindre integrerad del av populärkulturen, framförallt i modetidningar, reklam och musikvideos.

På samma sätt kan man nästan säga att det nu är en viktig del av populärkulturen att visa olika sexuella läggningar och att som artist visa sig "öppensinnad". Tänk på Britney Spears och Madonnas öppna tungkyss på MTV-galan!

Och det kan även ses som en extra attraktionskraft att vara/agera utifrån en annan sexuell läggning. Det är ju många kvinnor som lever som homosexuella som vittnat om män som har sagt att det beror på att de inte hittat den rätta (en riktig) man ännu.  Eller som en kommentar jag hörde en gång " jag tror nästan att jag ska komma ut som hetero tonight!" Då tar man det som den finaste komplemang!;-)

I vilket fall - här är Katy Perry igen...
Metro-, retro- eller ekosexuell?

Det är många nya begrepp som har uppfunnits de senaste åren, även om motståndet mot kategoriseringar parallellt växer sig allt starkare. Vi vill inte delas in i olika fack, vilka sen får konsekvenser för hur  andra bemöter oss i olika sammanhang.

Det senaste (?) begreppet är i alla fall ekosexuell! Är du miljövänlig och ser detta som en viktig del i din personlighet, så kanske du kan räkna dig till denna skara. Klimathotet tar sig många olika uttryck, och nu ses "miljövänlig " som en viktig del i atraktionskraften  om man exempelvis presenterar sig på nån av internets mötesplatser för singlar. Det finns dessutom speciella sajter för just ekosexuella  ewsingles.com och greensingles.com. Varifrån tror ni dessa kommer? USA, förstås, men det hade väl ni bloggläsare redan listat ut!

Tittar man på studier om ungdomssexualitet kan man som sagt se en reaktion mot de traditionella indelningarna i hetero-, homo- och bisexuell. En del svarar hellre nåt eget såsom Pandasexual i enkätstudier. Läs mer i The New Gay Teenager, som på ett spännande sätt beskriver hur ointressant unga (homosexuella) människor tycker att dessa kategoriseringar är.

I kissed a girl, I liked it....  en trend eller helt enkelt en större öppenhet inför olika riktningar och variationer?


Läs även andra bloggar om , ,

Hur blir man sexolog?

Det är en vanlig fråga som jag får. Först och främst är det viktigt att veta att de flesta arbetar med sexologiska frågeställningar i den yrkesroll man redan har som exempelvis familjerådgivare, psykolog, gynekolog, kurator eller barnmorska. Några arbetar privat som sexolog med par och enskilda, eftersom det inte är så vanligt med tjänster inom dessa områden.

Om man vill läsa sexologi på masterprogrammet vid Malmö högskola så måste man först ha gått en akademisk utbildning som omfattar minst 180 hp, inklusive en c-uppsats. Se mer info på högskolans hemsida!

På hemsidan för Svensk Förening för sexologi går det också att få mer info.  Där kan man bland annat läsa om auktorisation för specialister i klinisk sexologi och för sexualrådgivare, eftersom titeln sexolog inte är skyddad och vem som helst annars kan kalla sig för det  utan relevant utbildning. Det här är alltså ett sätt att sätta en kvalitetsstämpel på den utbildning och den yrkeserfarenhet man har.

Men alla arbetar inte klinisk med behandling, rådgivning, prevention eller terapi. Många forskare också, och där är forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete vid Malmö högskola ett exempel på hur mångfacetterat området är. Gå gärna in och titta på de olika forskningsprojekt som har genomförts och som är på gång!

Vad innebär det att arbeta med sexologi? Ja, för min del handlar det om livet självt - på många olika plan. Om relationer med sig själv, med andra, kulturella och samhälleliga aspekter på sexualitet och kärlek, dess ljusa och dess mörkare sidor som drabbar oss människor.

I min blogg får man förhoppningsvis också en liten inblick....  eller gå in på sexualupplysaren.blogg.se

Nothing compares 2 u (vad nu det har med detta att göra - jo, kanske... )


Läs även andra bloggar om ,

Prevention rörande män som har sex med män

Ännu en av mina vänner, forskaren Ronny TIkkanen, har skrivit rapporter om prevention för män som har sex med män. Ronny och jag gick forskarutbildningen i Göteborg tillsammans, och båda har haft Sven-Axel MÅnsson som handledare. På den tiden låg forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Numera är Ronny lektor i Göteborg, men gör även uppdrag för socialstyrelsens räkning exempelvis rapporten Kunskapsbaserad hivprevention riktad  till män som har sex med män.  Dessutom är han gästföreläsare på masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola, där han också gett ut rapporten Person, relation och situation.

Så här snitsig ser han ut!


Läs även andra bloggar om , ,

"Jag tycker om att skoja och leta efter svamp" - om nätdejting

Anna Bengtsson skriver levande och varmt om sökande efter en man via Internet. I boken beskriver hon olika sätt att presentera sig själv, i ord och bild. Bokens huvudperson får napp ibland via kommenterar tillbaka och väljer då bland svaren och startar sen en kommunikation via mejlen med några. Nån gång bestämmer hon träff med dem som hon hoppas extra mycket på. Men, ofta blir hon besviken:

"Vi ses en gång till för säkerhets skull. Men den närhet vi upplevt i mejlandet går inte at återkalla, det är rätt dött helt enkelt. Vi lever olika sorters liv och den B jag känner har jag tillverkat själv" (ur Du ska vara spännande och varm").

När vi gjorde vår enkätstudie om kärlek och sex på Internet visade sig att de flesta använde nätet för att flirta först och främst. Vad betyder det egentligen? Kanske att skapa en dröm, en förväntning, som man inte vill ska förverkligas?

Men ungdomarna med intellektuella funktionsnedsättningar som jag intervjuade i boken Kärlek.nu ville däremot absolut hitta en partner på nätet, som man sen blev ihop med IRL (in real life).

Till er som kommenterar min blogg - av nån anledning fungerar inte systemet nu. Jag kan läsa vad ni skriver och har/ska skriva svar, men de publiceras inte. Blogg.se ska kolla upp det....


Läs även andra bloggar om , , ,

"Den svåraste bok du läst?"

Vilken är det? frågar bloggen bokhoran ett antal personer. Varför, undrar jag, verkar det anses som  "finare"  litteratur ju svårare böckerna upplevs? Varför inte precis tvärtom - för den bok som får oss att vända blad gång på gång av nyfikenhet, lästlust, spänning, funderingar eller bara en njutning av att läsa klargörande eller tankeväckande formuleringar  upplevs väl sällan som "svår"?

När jag får kommentarer eller mejls från människor som berättar att de faktiskt läst ut sin första bok och att det var en av mina lättlästa romaner, så blir jag överlycklig!

Om nån av mina studenter kommer till mig och säger "äntligen fattade jag teorin om sexuella script, som du beskrev i din avhandling" så blir jag överlycklig!

Om personal eller anhöriga berättar att de läst en av mina forskningsböcker som beskriver ett perspektiv som de antingen inte tänkt på tidigare eller mycket väl känner igen, så blir jag överlycklig!

Om nån hade sagt till mig "vilka svåra böcker du skriver" skulle jag bli ledsen.

Beatiful ones - kul när en yngre generation hittar underbara låtar. MIn syster och jag såg Suede en oförglömlig kväll i Göteborg för många år sen...
Läs även andra bloggar om , ,

Sex IQ

Har du högt eller lågt sex IQ? Det är inte bara vanligt IQ eller EQ som vi talar om nuförtiden, utan begreppet sexuell intelligens finns också! Det handlar om ett förhållningssätt till sexualitet som är fritt från fördomar, orealistiska förväntningar, hämningar och rädslor. Att acceptera och bejaka sig själv gör att man ökar sina förutsättningar för att hitta en partner som man bra tillsammans med, även sexuellt.

Shere Conrad och Michael Milburn skriver om Smart sex - vägen till ett intelligent sexliv. Men samtidigt får detta ju inte vara ännu en press på oss stackars moderna människor, som vill prestera på alla plan! Och ska vi mäta även sexuell förmåga... ?

Ändå är det kul att läsa och fundera över om ett högt sex IQ kan ge kunskap och kraft för ett liv med ökad livskvalié. Eller förundras över alla nya begrepp, som vi ska lära oss...

Wonderwall...


Läs även andra bloggar om , ,

Svenska medier och sexualförbrytare

Igår i Svt Debatt diskuterades om man ska hänga ut sexualförbrytare i svenska pressen eller inte. Med i debatten var bland annat NIklas Långström, god vän och docent på KI samt chef för Centrum för våldsprevention.

Det var en het och känsloladdad fråga, där komplexiteten i ämnet var svår att få fram i tv-studion. Ska föräldrar kunna se på nätet eller i tidningen om/vilka pedofiler som bor i deras bostadsområde? Hindrar det brott? Ur förövarens synvinkel är det angeläget att fundera över om man ska få en chans till återanpassning i samhället eller inte. Har man förverkat sin rätt till integritet om man begår ett sexualbrott? Det som kanske framförallt är viktigt är att se hur vården/behandlingen för dömda sexualförbrytare ser ut och vad forskningen säger om faktorer av betydelse för att hindra fler brott.

De mörka sidorna av sexualiteten är svåra att orka se och konsekvenserna av sexualbrott är ofta långtgående, både för den enskilde, dennes familj och kanske även kommande generationen. Jag tänker på Jens Orbacks bok "Medan segern firades" och om hans mammas öde under kriget.


Just därför är det viktigt att frågan om sexualförbrytare, behandling och integritet inte enbart hanteras känslomässigt, utan att relevant forskning studerar ämnet för att få fram de flerfacetterade perspektiv som gör att en människa begår den här typen av brott mot andra och hur man kan förhindra det.

Kanske behöver vi lyssna på Marie Fredriksson nu - Så skimrande var aldrig havet - för att få kraft att se även den här delen av mänskligt agerande.
Läs även andra bloggar om , ,

Sexuella möjligheter istället för svårigheter

I många år har jag som sagt föreläst kring ämnet unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet. Ofta frågade personal och anhöriga vilka sexuella problem jag då ska ta upp. Nuförtiden vet de flesta att jag har ett annat fokus; sexuella möjligheter istället för svårigheter.

Vem kan säga att man aldrig upplevt osäkerhet, vånda eller nåt som känts problematiskt? Varför ska det vara särskilt förknippat med människor som har intellektuella funktionsnedsättningar?

Utan att på något sätt förringa de konsekvenser som funktionsnedsättningen kan innebära, så tror jag att det alltid är viktigt att peka på det som är bra, fungerar och som faktiskt även kan öka möjligheterna till livskvalité  oavsett om vi har en funtkionsnedsättning eller inte. Att  bara se det som är problematiskt gör oftast att vi förminskas som individer och begränsar våra valmöjligheter i livet.. 

Min första bok Sexualitet och Integritet pekade på hur man kan ge förutsättningar för information, kunskap, självkännedom till elever i särskolan, precis som det svenska samhället anser att det är självklart att ge det till elever i grund- coh gymnasieskolan sedan 1955 (eller var det 1956...).

Nåväl, det jag vill få fram är att sexualitet är så mycket mer än samlag, så mycket mer än löpsedlarnas svarta stora bokstäver om multipla orgasmer och läckra spetsunderkläder och mängder av tips. Att det handlar om känslor, behov och existentiella tankar kring att vara människa - oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning!

I ditt eget liv ska du va president!

 WHO:s definition av sexualitet 

Läs även andra bloggar om , , ,

Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa

Sedan många år har jag regelbundet haft föreläsningar och kurser på Lafa i Stockholm om unga med intellektuella funktionsnedsättningar och deras möjligheter till kärlek och sexualitet. Torsdagen den 13 november är det dags för nästa föreläsning, och denna gång kommer det att vara en storföreläsning istället för en heldag med ett begränsat antal personer eftersom intresset för ämnet är så stort. Kanske går det fortfarande att anmäla sig?

Förkortningen Lafa kommer Landstinget förebygger aids, eftersom en av Lafas uppgifter är att förebygga att hiv sprids och andra sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. Målgruppen för föreläsningarna är först och främst personal som är anställda i Stockholmsregionen vid skolor, fritidsgårdar, ungdoms- och sjukvårdsmottagningar, regementen, föreningar och organisationer. Men ibland kan även kursdeltagarna komma från andra delar av Sverige, till en viss kursavgift. För dem i Stockholm är utbudet gratis!

Apropå hiv så blev ju årets nobelpris i fysiologi/medicin tilldelat upptäckarna av hiv- (Francoice Barré-Sinoussi och Luc Montagnier) och hpv-viruset  (Harald zur Hausen). Anna-Karin Asp, som är chef för Lafa, hoppas på att priset kommer att sätta hiv i fokus världen över, öka resurserna för behandling men även fokusera på det viktiga förebyggande arbetet med ökad kondomanvändning som behövs.


Utanför fönstret inte bara små, lätta moln, utan mörka, totalt omslutande regnmoln. Det vräker ner. Men Pugh själv lättar upp!


Läs även andra blogga om , ,

Tre kärlekar

Även professor PO Lundberg skriver om kärlek i Läkartidningen (nr 50-52 2005) och dess betydelse för mänsklighetens fortbestånd. Han poängterar att författare, poeter, historiker, psykoger med flera  genom tiderna har visat att det finns olika slags kärlekar och hur viktiga de alla är på skilda sätt. Moderskärleken, den romantiska kärleken och den sexuella lusten.

PO och jag ska tillsammans vara redaktörer för nästa upplaga av Sexologi (Liber förlag) och där ska vi försöka få med så många aspekter som möjliglt av detta flerfacetterade och tvärvetenskapliga ämne. Kan vi få med även ett kapitel om kärlek, undrar vi nu?

"Flytande relationer" skriver Zygmund Bauman om i sin bok Liquid Love. Om hur nutidsmänniskan är utbytbar och relationer hela tiden förändras. Vi befinner oss i en paradoxal situation - å ena sidan vill vi känna oss fria, å andra sidan söker vi efter trygghet. Nästa vecka kommer Kristian Daneback, lektor vid Göteborgs universitet och min kollega i nätsexprojektet m.m, till Malmö för att föreläsa på masterprogrammet.

Här är när Kristian, Sven-Axel och jag var på världskonferensen i sexologi i Sydney förra året.


Läs även andra bloggar om , ,

Förundran och nyfikenhet i forskning

Det är så roligt att läsa något som fascinerar och fastnar, både utifrån dess språkliga form och dess innehåll. Varpu Löyttyniemi skriver i Tidskrift för Genusvetenskap (nr 2/08) om förundran som forskningsmetod och vikten av att särskilja dig från mig. Att som forskare bibehålla känslan av den andre som en annan person och inte omedelbart söka likhet och gemenskap som vi annars ofta gör. Det är i känslan av att inte veta som nyfikenhet och förundran många gånger finns.

När man som forskare arbetar med kvalitativa intervjuer, som jag oftast gör, så är det ett samtal som skiljer så åt från andra genom att det bland annat är tydligare strukturerat och med ett syfte och mål, även om det kan likna ett samtal på många sätt. Steinar Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att syftet med en halvstruktuterar livsvärldsintervju är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.

Varför sitter jag och funderar på detta nu? Jo, det är med stor iver som vi nu påbörjar en pilotstudie om lustens plats coh betydelse i män och kvinnors liv och faktorer som kan hämma respektive befrjämja den. Främst kommer vi att använda oss av just kvalitativa forskningsintervjuer och eventuellt även fokusgrupper.

Och varför kommer jag att tänka på Gasolin och Kim Larsen? Kan det vara nåt med skoldanserna på högstadiet och sista dansen...  
Läs även andra bloggar om , ,

"Sökandet efter kärlek fortsätter mot alla odds"

Så stod det på en mur som feministen bell hooks gick förbi varje dag under en period i livet, då hon upplevde kärlekssorg. I hennes bok "Allt om kärlek" tar hon upp hur viktig kärleken är för allt vi tar oss för och gör med livet, hur kärleken alltid finns med vilken väg vi än väljer att gå. Men hon påpekar också att kärlek inte alltid behöver vara det första vi tänkte på när vi hör ordet utan någonting så mycket större. I boken delar Bell Hooks med sig av situationer och livsavgörande ögonblick kantade av kärlek.

Under min forskarutbildning skrev jag ett paper om kärlekens sociologi, om olika föreställningar, drömmar och förväntningar som vi har på kärleken. Om hur kärleken både kan befria, men också låsa fast oss människor till platser, situationer och relationer. Mot alla odds fortsätter vi sökandet även efter kärlekens väsen - hur ska den definieras, om den nu ska det...
Läs även andra bloggar om , ,

Om sprickor och känslor i det akademiska skrivandet

I tidskriften för Genusvetenskap (nr 2/08) skriver Annelie Brännström Öhman mycket tänkvärt "Om emotionella läckage i akademiska texter och rum".  Det intressanta i en text, menar hon, är sprickorna, glappen och gliporna. När inte allt handlar om samklang och stängande antingen-eller-resonemang utan istället både-och -tankarnas dissonanta polyfoni.
Ljudet av strängen som brister är välfärdssamhällets signaturmelodi, skriver Brännström Öhman och refererar till hur den brustna klangen i Tjechovs Körsbärsträdgården signalerar både insikten om vår frihets begränsningar och om nödvändigheten att hålla drömmen, hoppet levande.

Dessutom skriver hon om bejakelsen mellan gränsöverskridande rörelser - bland annat mellan genrers - och om skönlitteraturen OCH vetenskapens värde.

Jag tänker på alla mina hopp mellan att skriva lättläst, utmejslat och avskalat å ena sidan och om att skriva beskrivande, utförligt utan att missa någon detalj å andra sidan. Eller, är det kanske både ock - fast i helt olika genres? Och visst är även skönlitteratur kunskapsbärande!

Love and Emotions med Joan Armatrading


Föräldraskap och homosexualitet

Såg igår filmen Patrik 1.5 och kunde inte annat än stämma in i de lovord som filmen fått! Utan att skämta bort svåra ämnen tar filmen på ett lättsamt upp djup i relationer, både mellan vuxna och mellan vuxna och tonåringar.

Flmen handlar förvisso om två killar som vill adoptera barn, men minst lika mycket om livet i det många gånger trångsynta villaområdet och om tonåringar på glid. 

Ikväll sänder SVT 1 en dokumentär om Kenneth, som är gay och har bestämt sig för att skaffa barn genom adoption. Den ska jag se när jag kommer till min lilla lya i Malmö. Tåget går om en liten stund! 

Läs gärna på RFSL:s sida! om den sammanställning av forskning om föräldraskap och homosexualitet som Sune Innala gjort  tillsammans med sin nu framlidne man Kurt Ernulf. Sune är forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet sedan länge medlem i Svensk Förening i Sexologi och har bidragit med mycket värdefull kunskap inom området.

Läs även andra bloggar om , ,Viva la Vida!


Prins Annorlunda

Så benämner Sören och Yvonne Olsson sin son Ludvig, som föddes för  sjutton år sedan med Downs Syndrom. Han berättade i går i Tv4:s morgonsoffa om hur det var när deras första barn föddes och om alla olika känslor som det innebar att få ett barn, som inte var som de tänkt sig. Nu berättar de om sina erfarenheter i en ny bok med titeln Prins Annorlunda.

Det är viktigt med mångfald bland människor, säger Sören, och ger exempel på situationer där han värdesätter Ludvigs förmåga att till exempel acceptera andra människors känslor utan ifrågasättande. Sören berättar även om alla glädjestunder de haft och har tillsammans för att på så sätt ge en bredare och mer nyanserad bild av vad de innebär att få ett barn med funktionsnedsättning. Annars riskerar okunskap och rädsla att prägla uppfattningarna om konsekvenserna av att få ett barn exempelvis med Downs Syndrom.

Det här påminner mig om mina erfarenheter från tiden i särskolan som kurator, då jag arbetade framförallt med tjej- och killgrupper. Så mycket allmänskligt som togs upp, men också sådant som är konsekvenser av den intellektuella funktionsnedsättningen i kombination med andra människors bemötande.

Här några foton från årets rikskonferens för särskolan, då Sören berättar om sitt föräldraskap och jag var moderator. Mellan 850-1200 personerna gästade Varberg på konferenensen den 7-8 maj i år och föredragshållare var även Jan Björklund, Mats Granlund, Sophie Dow och Bo Hejlskov-Jörgensen. Elever från särskolan sjöng, dansade och spelade. Temat var Det ska va gott att leva!

Läs även andra bloggar om , , ,

Betyg och magkänsla

I senaste numret av Universitetsläraren 15/08 frågar man sig om det går att lita på magkänslan när man sätter betyg på universitetsstudenter. Det är en intressant fråga, eftersom utbildning i högskolepedagogik fortfarande är ovanligt bland universitetslärare på många av landets lärosäten. Hur lär man sig då att sätta betyg? Ja, i en iofs ovetenskaplig studie (Times Higher Education 18/9) beskrivs att många lärare genom åren har lärt sig att gå på en slags magkänsla när det gäller att bedöma hur bra en uppsats en är. Resultaten av studien visade att de flesta  av lärarna bedömde uppsatsen på ett likvärdigt sätt, och att oron för orättvis betygssättning var obefogad.

I den utbildning i Akademiskt lärarskap som lektorer vid Malmö högskola ska genomgå framförs vikten av att göra betygssättningen "genomsläpplig", dvs synliggöra både för sig själv och för studenterna vilka kriterier som är underlag för bedömning. Det här är även till hjälp vid utförandet av ett paper, uppsats eller individuell examination. Studenten vet i förväg vad som krävs och kan därmed lättare uppnå sina mål.

Det här har jag också använt mig av på masterprogrammet i sexologi, och tycker det fungerat mycket bra. Sen är det förstås viktigt att fortsätta reflektera över valda kriterier - helst tilsammans med andra erfarna kollegor, som kan fungera som "kritiska vänner". Låt mig återkomma till det! 

Men först Eva Cassidy, allt för ung när hon gick bort. 

Läs även andra bloggar om , ,

Lättläst med tyngd

Nyligen har europeiska dyslexiveckan avslutats. I dagens Hallands Nyheter står det att talböcker och lättlästa böcker kan vara räddningen för dem som har problem med att läsa och skriva. Det finns till och med en lag om att biblioteken ska tillhandahålla litteratur också för personer med dessa svårigheter.

Att skriva lättläst har jag funderat en hel del över själv, till exempel i en artikel i tidskriften Intra.  Och dessutom skrivit flera skönlitterära böcker riktade till tonåringar och unga vuxna. Det är viktigt att innehållet inte blir barnsligt, även om språket inte ska vara för tillkrånglat. Men det är också där som tjusningen finns! Som läsare kan man då lägga till sina egna upplevelser och bilder till texten - allt är inte serverat, som det är i en film till exempel. Därför ska en författare aldrig berätta allt. Det är i samspel med läsaren som boken skapas.

Min senaste bok Spegel, spegel på väggen där är tredje boken om Emma (Argument förlag). Hon är tjejen som aldrig brukade bry sig om hur hon såg ut. Och nu är det som att hon inte kan sluta tänka på det. Så fort hon ser en spegel så måste hon stanna och kolla noggrant på sig själv. Med en självkritisk blick. Allt började den dan när LIsen med de perfekta tänderna kom fram på rasten. "Har du håret uppsatt?" sa hon med en tillgjord min. "Med dom öronen?" Sen gick hon bara.

You're so vain


Läs även andra bloggar om , ,

Barns samtal på Lunarstorm

Cecilia Löfberg har i sin avhandling "Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena" (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet) undersökt hur barn och ungdomar kommunicerar med varandra på Lunarstorms diskussions forum Flickor om pojkar och Pojkar om flickor och Sexualrådgivning. Här vågar man uttrycka mycket mer än på andra sociala arenor utanför nätet. Särskilt flickorna berättar om hur befriande det är att slippa bli bedömda utifrån den fysiska kroppen.

Här framkommer också hur pojkar och flickor förväntas vara, dvs här konstrueras kön, ofta utifrån stereotypa sätt. Men samtidigt förekommer en debatt mot dessa bilder, där tjejer och killar kan protestera mot schablonerna. På forumet om sexualitet menar Cecilia att frågorna är olika, beroende på om det är pojkar eller flickor som formulerar dem. Tjejer visar mer osäkerhet än killarna, och svaren till tjejerna är mer försiktiga än till killarna som istället uppmuntras.

Precis som i vår studie Sex överallt, typ framkommer att ungdomar behöver hjälp med att reflektera över alt de får veta och att ungdomarna själv vill diskutera! Och här är det förstås viktigt att inte glömma ungdomar med funktionsnedsättningar som också är ute på nätet, med liknande förhoppningar och önskningar om att kommunicera som alla andra - läs mer i min bok Kärlek,.nu

Barn av vår tid...Läs även andra bloggar om , , ,

Moderna förhållanden är som en häxbrygd av motstridiga önskningar

säger Esther Perel, par- och familjeterapeut i New York. Häxbrygden är en blandning av trygghet, upphetsning, hemkänsla, transcendens, välbekant kärlek och stormande passion. Vi vill ha allt! Och helst med samma person.

"Att hålla lusten levande i långa relationer är en svår balansakt som man i bästa fall kan lyckas med i perioder.  Det kräver att man känner sin partner, samtidigt som denne förblir ett mysterium. Att beklara sig över sexuell leda är enkelt och konventionellt. Att odla erotiken i hemmet är en handling av öppet trots (ur Vill ha dig. Natur och kultur). "

Låt oss göra revolution i villaområden, hyreshus och i kolonilotterna! Men först måste jag åka till ICA och handla, hämta på fritids, laga mat och stoppa in en maskin tvätt. Och packa för att åka till Malmö imorgon igen!Här är jag glad men utmattad på väg hem efter bokmässan i Göteborg!


Och här är Ebba Grön

Förneka sanningen om den äktenskapliga kärleken

Så säger påven Benediktus XVI om att använda preventivmedel. Möjilgen kan man använda sig av "säkra perioder" om man befinner sig i "svåra omständigheter". Den katolska kyrkans fortsätta avstånd från preventivmedel är intressant, och möjligt att analysera från olika håll. Ett är ur barnens perspektiv - vad innebär det att växa upp i en tolvbarnsfamilj utifrån sociala, psykologiska och ekonomiska aspekter? Som fyrbarnsmor kan jag inte låta bli att högt erkänna den känsla av otillräcklighet som ofta infinner sig, när det gäller att se varje barns behov och unika situation.

Sen har vi förstås ur kvinnans - med risk för graviditeter óch förlossningar som sliter på kroppen,  eventuella illegala aborter och en tung börda under småbarnsåren.

Men, mannens situation, kanske är mest osynlig men för den skull inte oviktig. Att veta att ett samlag kan riskerar sin älskades hälsa och familjens ekonomiska situation är också tungt. Det finns en mycket känslig och vacker scen med Karl-Oskar och Kristina då de båda vet att hon inte klarar ännu en förlossning och graviditet , och att  de därför måste avstå från samlag. Inte hade de förnekat sanningen om den äktenskapliga kärleken om det hade funnits preventivmedel att använda!

Ur den katolska kyrkans perspektiv kan man förstås ana sig till att detta har att göra med rädslan för den kvinnliga sexualiteten, då påvebrevet skrevs 1968 i en tid då den sexuella frigörelsen stod i centrum.

Kommer att tänka på äktenskapet mellan James Taylor och Carly Simon - det lyser kärlek om dem när de sjunger ihop!Läs även andra bloggar om , , ,

Malmö högskola på bokmässan

På Malmö högskolas hemsida för enheten för Hälsa och samhälle informeras nu om de aktiviteter som högskolan var inblandad i på årets bokmässa. Det var Daniel Ankarloo som utkommit med en ny bok om marknadsmyter och undertecknad som medverkade i RFSU seminariet. Tidigare år har jag medverkat på Forskartorget ett par gånger samt haft seminarium angående att skriva lättläst romaner för ungdomar och unga vuxna. 

Nu börjar det klia i den skönlitterära tarmen igen, men först ska jag bli klar med en artikel till The Journal of Sex Research samt ett projektarbete som ingår i utbildningen i Akademiskt lärarskap, som alla lektorer på högskolan ska gå.

Apropå litteratur - just nu läser jag en spännande bok av Esther Perel "VIll ha dig. Att hålla lusten levande i långa förhållanden". Hoppas ingen nu tror att det har någonting med mitt eget privata äktenskap att göra! ;-.) Sälvklart är det ännu ett forskningsprojekt som är på gång, som jag  ska berätta mer om en annan dag.


Läs även andra bloggar om , , ,

Träffas IRL

Men hur många är det egentligen som träffas IRL, dvs in real life, efter att ha mötts på nätet? I vår rapport Kärlek och sex på på internet (Månsson, Daneback, Tikkanen, Löfgren-Mårtenson 2003) anger 40 procent av kvinnorna och 35 procent av männen att de även träffat någon IRL. Ju äldre kvinnorna är, desto vanligare med möten även i verkliga livet, men bland männen är det tvärtom...  Vad kan då detta bero på? Ja, en förklaring handlar förstås om varför man är ute på nätet - är det för att man vill ha någon att dela både säng och kök med, eller för att man vill ha en affär vid sidan om, som kanske förgyller tillvaron?

Många, framförallt kvinnor, framhåller fördelen med att ha lärt känna varandra på nätet innan man bestämmer träff i verkliga livet. När man går på krogen är det annars många grodor man får kyssa,, som en informant sa...

Då känns det ju som bättre investerade barnvaktspengar för en ensamstående kvinna i sina bästa år att åtminstone ha nån förhoppning om att han verkligen skulle kunna vara en prins, innan man sätter på sig de högklackade och traskar ut en kväll....

Och om inte, så får får man säga Stop, precis som Sam Brown


Läs även andra bloggar om , ,

Flirta och dejta på nätet

På många sätt har Internet förändrat beteende- och handlingsmönster och nya mötesplatser har skapats virtuellt. Under åren 2002-2005 ingick jag i Nätsexprojektet tillsammans med Kristian Daneback och Ronny Tikkanen under Sven-Axel Månssons ledning. Vi genomförde en studie med 1800 nätanvändarens erfarenheter och upplevelser av internet (2003). Hälften av dessa är kvinnor, vilket hittills varit ovanligt. En orsak kan vara att vi frågade efter användandet av internet för både kärleks- och sexuella skull.

Av dem som svarade på enkäten var det 80 procent som svarade att de använde nätet just av detta skäl. Den vanligaste orsaken är att man letar efter nån att firta med, även om män (of course) är mer sexorienterade än kvinnor. Men dessa könsmönster är mer komplicerade om man även tittar på ålder som en viktig faktor. Yngre kvinnor tenderar att vara mer intresserade av sex, än äldre. Det är många forskningsstudier om sexualtet som visar att skillnaderna är större bland yngre och äldre generationer, än mellan män och kvinnor,

Idag, 2008, är singel- och dejtingsajter, än mer vanligt. Det är många som berättar om möten på nätet som resulterar i långvariga förhållande. Men det är också vanligt med besvikelser, oinfriade förhoppningar - precis som möten i "verkliga" livet kan resultera i!

LIknande drömmar och önskningar finns bland dem som medverkar i Idol - några av dem kommer vi troligen aldrig att se igen, andra blir välkända ansikten för en längre tid framöver. Nån som vi här hemma fastnade för (nåja, iaf vi som är kvinnor i familjen) är Lars - och att Everybody hurts kan väl de flesta hålla med om, då och då:Läs även andra bloggar om

RSS 2.0