Puss! :-)

När det brister vad gäller sexualkunskapsundervisning i särskolan anses det 
ofta bero på att det saknas undervisningmaterial. Därför är det angeläget att
uppmärksamma det nya läromedlet PUSS som FUB:s forskningsstiftelse ala
tagit fram. Det handlar om kroppen, känslor och sexualitet och finns
tillgängligt på nätet.Webbsidan riktar sig direkt till eleven och en det finns även en handledning
till lärare eller personal eller anhöriga....Internet och datorer är ofta
mycket bra hjälpmedel, då det finns olika tekniska sätt att underlätta både
fysiska och intellektuella eventuella begränsningar.
För att komma åt materialet kan man som skola köpa en kod av stiftelsen
ala och sen sprida den sedan till sina elever och lärare. Det ska bli intressant att vilken typ av kunskap och material som
informanterna med intellektuell funktionsnedsättning i min studie om
sexuell hälsa och sexualkunskap i särskolan tycker är användbar och
viktig! Kanske är det just den typen av information!
Lika angelägen som Dantes sång....
RSS 2.0